Trwa rewitalizacja Rynku w Głogowie Młp. Będzie fontanna i monitoring

KATEGORIA: INWESTYCJE / 13 czerwca 2019

Fot. Materiały prasowe

Renowacja głogowskiego rynku, to jeden z elementów projektu, który wspólnie ze słowacką miejscowością Spiskie Podgrodzie, realizuje gmina Głogów Małopolski. Projekt pod nazwą „Turystyka kulturowa i duchowa miasta Spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego”, opiewa na kwotę ponad 1,3 mln euro i finansowany jest z funduszy unijnych w ramach programu Interreg Polska-Słowacja.

- Realizowana w naszym mieście inwestycja, polegająca na rewitalizacji rynku jest wyrazem troski ze strony władz gminy o zabytkowy rynek. Naszym celem jest zachowanie go w jak najlepszym stanie na długie lata – wyjaśnia burmistrz Głogowa Małopolskiego, Paweł Baj.

Inwestycja obejmuje rewitalizację części rynku w Głogowie Młp., a po stronie słowackiej odnowione zostaną ogrody w Spiskim Podgrodziu oraz zabytkowe kapliczki.

Prace polegać będą na wykonaniu 1559 metrów kwadratowych chodników, w tym między innymi wymianę kostki brukowej oraz krawężników wokół rynku i przystanków autobusowych, a także zatoczki autobusowej. Pierwszym etapem remontu wysepki autobusowej będzie wymiana podłoża, a w dalszej części pojawi się nowe wyposażenie takie jak ławki czy kosze na śmieci.

To jednak nie jedyne zmiany, jakie czekają głogowski rynek. Zaplanowano także położenie 1397 metrów kwadratowych nakładki bitumicznej na część dróg przy rynku.

Prócz odnowienia infrastruktury, zadbano także o jego wizualne oblicze. W ramach prac, zostanie wybudowana fontanna, która zlokalizowana będzie w północno-zachodniej części rynku. Zgodnie z opinią konserwatora zabytków, z głogowskiego rynku znikną natomiast szalety miejskie. Zadbano także o estetykę otaczającej rynek zieleni, czego efektem będzie ujednolicenie nasadzeń na całej powierzchni rynku.

Ważnym elementem remontu rynku będzie także instalacja monitoringu, która podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Remont rynku wykonuje firma DB BUDOWNICTWO z miejscowości Rytwiany.

Red.

Fot. Materiały prasowe

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4