Kluczowe inwestycje w regionie. Wojewoda zaczyna cykl spotkań

KATEGORIA: INWESTYCJE / 3 lutego 2020

Ewa Leniart
Fot. Karol Woliński

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zainaugurowała cykl spotkań z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za realizację inwestycji w regionie, który będzie poświęcony omówieniu aktualnego stanu przygotowań oraz działań inwestycyjnych w kluczowych kwestiach rozwoju Podkarpacia.

- Postanowiliśmy systematycznie spotykać się aby na bieżąco koordynować działania tych organów związanych z realizacją inwestycji, ewentualnie rozmawiać o problemach i sposobach ich rozwiązania. Nasze spotkania mają charakter roboczy, a ich efektem powinno być przyspieszenie realizacji kluczowych inwestycji w regionie - mówiła podczas briefingu prasowego zorganizowanego w trakcie poniedziałkowego spotkania, wojewoda Ewa Leniart.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie, Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Podczas pierwszego posiedzenia omawiano m.in. stan zaawansowania prac i możliwe zagrożenia dotyczące budowy dróg wojewódzkich oraz dróg krajowych.

- Nie jest żadną tajemnicą, że kluczową sprawą jeżeli chodzi o budowę dróg krajowych jest oczywiście przygotowanie i realizacja drogi ekspresowej S19 - stwierdził dyrektor Wydziału Nieruchomości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Marek Bajdak.

Przypomnijmy, że w miniony piątek wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podpisała decyzję o wydaniu kolejnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w ramach drogi ekspresowej S19 na odcinku Nisko-Podgórze o długości 11,5 kilometrów. Obecnie w realizacji, w trybie „Projektuj i buduj”, jest blisko 130-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim stanowiący fragment przyszłej Via Carpatia. Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim.

Fot. Karol Woliński

Oprócz kwestii dotyczących budowy dróg na Podkarpaciu, podczas spotkania poruszono również kwestie dotyczące ochrony przeciwpowodziowej.

- Obecnie planujemy złożyć do wojewody sześć wniosków o wydanie pozwolenia na realizację w trybie specustawy przeciwpowodziowej - powiedziała dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Małgorzata Wajda.

Wśród wymienionych przez dyrektor Małgorzatę Wajdę wniosków w sprawie inwestycji przeciwpowodziowych znalazły się również wnioski dotyczące dwóch rzeszowskich potoków – Strugu oraz Młynówki.

Wokul

Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4