Będzie powtórka przetargu na budowę Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

KATEGORIA: INWESTYCJE / 27 kwietnia 2020

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Unieważnieniem zakończył się ogłoszony jeszcze w październiku ubiegłego roku przetarg na budowę infrastrukturalnej części Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA), która ma połączyć Rzeszów z 16 podkarpackimi gminami oraz portem lotniczym w Jasionce.

Postępowanie dotyczące budowy i modernizacji linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej w ramach PKA prowadzą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Otwarcie ofert odbyło się 30 grudnia 2019 r. Wtedy okazało się, że wszystkie pięć ofert znacznie przekracza budżet przeznaczony na realizację inwestycji. Na realizację podstawowego zakresu zamówienia kolejowa spółka przeznaczyła kwotę brutto nieco powyżej 218,3 mln zł, zaś na jego wykonanie wraz z zakresem opcji - 374,4 mln zł brutto.

Najniższą ofertę przedstawiło krakowskie Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o. Było to 409 mln zł brutto za zakres podstawowy i 617,8 mln zł brutto za prace wraz z zakresem opcji.

W tej sytuacji kolejnym etapem przetargu była aukcja elektroniczna przeprowadzona na początku lutego. Wiadomo, że po jej przeprowadzeniu najwięcej punktów zdobyło Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. Minęło ponad dwa miesiące i w ostatni piątek zapadła decyzja o unieważnieniu przetargu.

- Wszystkie 5 ofert, także po przeprowadzonej aukcji elektronicznej, przekroczyło kwotę, jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji. 24 kwietnia br. zdecydowano o unieważnieniu przetargu - wyjaśnia Dorota Szalacha z zespołu Prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W ubiegłym tygodniu o przyszłości inwestycji kolejowych na Podkarpaciu podczas wideokonferencji z przedstawicielami PKP Polskich Linii Kolejowych rozmawiali marszałkowie Władysław Ortyl i Piotr Pilch oraz dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych w realizację projektów kolejowych. W spotkaniu online wziął udział prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel oraz dyrektor Regionu Południowego ds. projektów unijnych PKP PLK Mateusz Wanat.

Rozmawiano również o Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej i kolejnych krokach po przetargu, w którym oferty przekroczyły środki na realizację tej inwestycji. Jakie decyzje zostaną zatem podjęte?

- Temat jest szczegółowo analizowany. Planowany jest nowy przetarg. Celem przetargu jest wybranie wykonawcy i realizacja prac - uzyskanie zakładanych dotychczas efektów inwestycji - odpowiada Dorota Szalacha z PKP PLK.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Przypomnijmy, że Podmiejska Kolej Aglomeracyjna to sztandarowy projekt samorządu województwa podkarpackiego realizowany wraz z PKP PLK i 16 gminami z terenu Podkarpacia.

Projekt infrastrukturalny obejmuje budowę 5 km linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka i rozbudowę infrastruktury okołoprzystankowej wzdłuż odcinków linii kolejowych, na których planowane jest kursowanie pociągów Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Dodatkowo konieczne są prace na liniach kolejowych nr 71, 91 i 106.

Drugi projekt obejmuje zakup 8 trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych i 2 dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych, (samorząd województwa zawarł z firmą NEWAG z Nowego Sącza umowę za około 200 mln zł) oraz budowę zaplecza technicznego na stacji Rzeszów-Staroniwa.

Urząd Marszałkowski prowadzi aktualnie przetarg na budowę punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Otwarcie ofert w tym postępowaniu wyznaczono na 8 maja.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Według założeń Podmiejska Kolej Aglomeracyjna ma być gotowa w 2022 r. Pociągi na liniach PKA będą kursować na trasach od Dębicy do Przeworska i od Kolbuszowej do Strzyżowa, a także z Rzeszowa do Jasionki. Częstotliwość kursowania w godzinach szczytu ma wynosić 30 minut, poza szczytem 60 minut, zaś w dni wolne od pracy 120 minut. Bilet aglomeracyjny ma umożliwiać przesiadkę z pociągów PKA do autobusów ZTM.

Red.

#zostanwdomu jeżeli tylko masz taką możliwość

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4