Wieżowiec Elektromontażu w centrum do wyburzenia. W zamian powstanie to?…

KATEGORIA: INWESTYCJE / 14 października 2020

Nowy wieżowiec przy ul. Słowackiego. Wersja z pozostawionym parkingiem naziemnym.

Jak już informowaliśmy 3 tygodnie temu, firma DevelopRes odkupiła od Elektromontażu wieżowiec będący jego dotychczasową siedzibą przy ul. Słowackiego w centrum Rzeszowa. Elektromontaż będzie jednak funkcjonował w starym budynku do czerwca 2022 r. Potem nowy właściciel zamierza budynek wyburzyć.

Przyczyną ma być nieopłacalność przebudowy wieżowca. Znacznie bardziej opłacalne będzie wybudowanie nowego obiektu. Z naszych informacji wynika przy tym, że obecny budynek ma tylko czasowe dopuszczenie do użytkowania ze względu na niespełnianie najnowszych przepisów przeciwpożarowych. Dopuszczenie to kończy się właśnie w 2022 r.

Co powstanie w miejscu starego wieżowca?

Na razie firma DevelopRes prowadzi wnikliwe analizy, jak wykorzystać atrakcyjną nieruchomość. Jak się dowiedzieliśmy od inwestora, możliwe jest kilka wersji rozwiązań. Wpływ na to będzie miało między innymi to, czy uda się mu pozyskać od miasta działkę przed budynkiem zajmowaną obecnie przez parking. Teoretycznie jest on ogólnodostępny, ale w praktyce wykorzystywany jest głównie przez użytkowników budynku Elektromontażu.

Pierzeja zabudowy przy ul. Słowackiego?

Jedną z wersji nowej inwestycji jest zastąpienie wieżowca nowym, wysokim budynkiem mieszkalnym ale zabudowanie także placu przed wieżowcem. Parking byłby przeniesiony wtedy na kondygnacje podziemne. Powstałaby w ten sposób pierzeja zabudowy przy ul. Słowackiego z funkcjami handlowo-usługowymi.

Nowy wieżowiec przy ul. Słowackiego. Wersja z zabudowanym parkingiem.

Na duże znaczenie dla miasta rozwiązania opartego na takiej zasadzie zwracał uwagę niedawno w radzie miasta radny i architekt Robert Kultys.

– Jak na komercyjne standardy innych centrów miast, to ulica Słowackiego jest dziś praktycznie martwa. Można powiedzieć, że ścisłe centrum Rzeszowa wyznaczane gwarem Rynku oraz ulic Kościuszki i 3 Maja, kończy się na tylnych drzwiach ratusza. Stworzenie bogatszej propozycji usługowej i handlowej przy ul. Słowackiego, powinno otworzyć centrum w tym kierunku. Ważne jest to także z innego powodu. W okolicach Mostu Zamkowego powstaje nowe centrum miasta, od Filharmonii aż do Millenium Hall buduje się coraz więcej obiektów centrotwórczych. Dlatego ulica Słowackiego będąca traktem komunikacyjnym pomiędzy Starym Miastem, a tym Nowym Centrum, powinna nabrać zdecydowanie większej rangi komercyjnej – wskazuje Robert Kultys.

Nowy wieżowiec za stary wieżowiec

Innym rozwiązaniem analizowanym przez inwestora jest wybudowanie w miejscu likwidowanego wieżowca Elektromontażu budynku mieszkalnego o podobnej, albo nawet większej liczbie kondygnacji. Rozwiązanie to w przybliżeniu zachowuje obecny charakter przestrzeni, tyle że w odmłodzonym, nowoczesnym wydaniu. Ma być też prostsze i tańsze do wykonania ze względu na dużą ilość sieci biegnących pod parkingiem, które w razie jego zabudowy należałoby przełożyć.

Inwestor podkreśla jednak, że prezentowane wizualizacje obu kierunków analizowanych rozwiązań, są jedynie wstępnymi koncepcjami o przykładowej architekturze. Oczywiście nie zostały one ostatecznie zatwierdzone ani przez inwestora, ani tym bardziej przez administrację budowlaną i konserwatorską.

Red.

Nowy wieżowiec przy ul. Słowackiego. Wersja z pozostawionym parkingiem naziemnym.

Nowy wieżowiec przy ul. Słowackiego. Wersja z zabudowanym parkingiem.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4