Odmulanie zalewu ruszy niedługo ponownie. Nowy wykonawca prac wybrany

KATEGORIA: INWESTYCJE / 10 listopada 2020

Teren deponii przy zbiorniku
Fot. Wody Polskie

Rzeszowski oddział Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wybrał firmę, która będzie realizowała dalsze odmulanie rzeszowskiego zalewu w ramach tzw. małego przetargu, który dotyczy prac dokończenia prac obejmujących dwa pierwsze cykle oczyszczania zbiornika. Firmą odpowiedzialną za to zadanie będzie Transpol Lider z Inowrocławia.

- 3 listopada doszło do podpisania umowy, natomiast 6 listopada przekazano plac budowy wykonawcy, który przygotowuje się do realizacji prac. Najpóźniej w przyszłym tygodniu na zalewie pojawi się refuler oraz sprzęt potrzebny do wycięcia roślinności - tłumaczy rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Krzysztof Gwizdak.

Przypomnijmy, że umowa dotychczasowym wykonawcą czyli konsorcjum, na którego czele stała firma EFB Serwis z Serocka została zerwana we wrześniu tego roku. Przyczyną zerwania kontraktu było zdaniem Wód Polskich nie dopełnienie ciążących na wykonawcy formalnych obowiązków polegających na zagospodarowaniu osadu. Wydobyty namuł który zmagazynowano w geotubach wzdłuż zalewu miał zostać wywieziony do końca kwietnia tego roku. Jednak przez kilka miesięcy wykonawca nie zrealizował tego zadania. Oprócz tego wykonawca zdaniem zamawiającego wydobył zbyt małą ilość namułu. Umowa została rozwiązana w połowie września czyli na miesiąc przed możliwością rozpoczęcia prac w ramach drugiego cyklu odmulania.

Nowy wykonawca będzie odpowiadał w pierwszej kolejności za wywiezienie i zagospodarowanie 15 tys. m3 wydobytych dotychczas namułów, które spoczywają w geotubach na terenie deponii.

- Wykonawca ma już wskazane miejsce, na które zostanie przewieziony zalegający namuł, więc nie będzie problemu z jego przetransportowaniem - twierdzi Krzysztof Gwizdak.

Zadaniem nowego wykonawcy będzie również usunięcie trzcinowisk i wydobycie przy pomocy refulera 70 tysięcy m3 osadów z dna zalewu. Prace te zostaną zrealizowane do końca stycznia 2021 roku. Za ich wykonanie Wody Polskie zapłacą firmie Transpol Lider 7,7 mln zł. Analogicznie jak w ubiegłym roku realizacja robót będzie się odbywać z zachowaniem cykli przyrodniczych - zgodnie z decyzją o warunkach prowadzenia działań wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Okres od marca do połowy października będzie wyłączony z możliwości prowadzenia prac refulacyjnych.

Dalsze prace odmuleniowe będą realizowane przez wykonawcę wyłonionego w drugim postępowaniu tzw. dużym przetargu, który obejmuje pozostały, niezbędny do zrealizowania zakres robót, w tym Etap 2 zlokalizowany na obszarze Natura 2000. Termin składania ofert wyznaczono na 17 listopada. Rozstrzygnięcie tego postępowania ma nastąpić początkiem przyszłego roku. Co ważne, konieczność wyboru nowego wykonawcy i realizacji inwestycji w ramach dwóch postępowań przetargowych nie wpłynie na termin realizacji inwestycji.

- Termin realizacji tej inwestycji mimo konieczności wyłonienia nowych wykonawców się nie zmienił. Zalew ma być oczyszczony do końca 2022 roku - informuje Krzysztof Gwizdak.

Całkowity koszt odmulenia zalewu miał wynieść 49 mln zł. Wiadomo, że poprzedni za wykonaną pracę otrzymał kwotę około 5 mln zł. Pozostała kwota została zabezpieczona na wykonanie prac w ramach małego i dużego przetargu.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4