Lotnisko w Jasionce z szansą na 16,5 mln euro dotacji! Na co je wyda?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 15 kwietnia 2022

Tak będzie wyglądać docelowo wschodnia część lotniska po wykonaniu pierwszej z inwestycji. Część dobudowywaną i remontowaną oznaczono kolorem czerwonym
Fot. Materiały prasowe Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka

Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka ma szanse uzyskać ponad 16,5 mln euro dotacji na ważne inwestycje infrastrukturalne.

16,5 mln euro na dwa projekty

Komitet Koordynacyjny The Connecting Europe Facility (CEF) Transport zatwierdził właśnie rekomendację Komisji Europejskiej na przyznanie dofinansowania dla wybranych projektów dotyczących mobilności wojskowej oraz infrastruktury paliw alternatywnych. Wśród sześciu polskich, z ogółem wybranych 22 projektów dofinansowanych z instrumentu Łącząc Europę, aż dwa przygotowało lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce.

Pierwszy z nich dotyczy budowy II etapu równoległej drogi kołowania oraz I etapu przebudowy drogi startowej na odcinku 700 m wraz z infrastrukturą techniczną. Drugi natomiast wiąże się z planem przebudowy drogi startowej na odcinku 1800 m wraz z infrastrukturą techniczną. Wspomniane zadania znalazły uznanie w obszarze tematycznym „Dostosowanie sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania (dual use) w ramach mobilności wojskowej (tzw. Military Mobility)”.

Oba projekty zostały wysoko ocenione, każdy otrzymał 19 punktów na 25 możliwych i są rekomendowane do dofinansowania. Na inwestycje, szacowane łącznie na ponad 33 miliony euro, podrzeszowskie lotnisko może dostać 50 procent dotacji z Komisji Europejskiej.

- Okres pandemii bardzo mocno odczuły zarówno lotniska jak i linie lotnicze. To był szczególnie ciężki czas dla regionalnych portów, takich jak nasz w Jasionce, stąd też moje specjalne stanowisko na Komitecie Regionów w tej sprawie – mówi marszałek Władysław Ortyl.

„Ważny krok w rozwoju Jasionki”

Marszałek Ortyl podkreśla, że rekomendacja dla aż dwóch inwestycji zgłoszonych przez lotnisko w Jasionce, to duże wyróżnienie i szansa.

- Właściwie pandemia jeszcze się nie zakończyła, a lotnisko stanęło przed kolejnym wielki wyzwaniem przyjęcia setek samolotów z całego świata. Z tym zadaniem radzi sobie bardzo dobrze, ale ten proces pokazuje, gdzie jeszcze należy inwestować w naszą infrastrukturę lotniskową. To będzie ważny krok w rozwoju Jasionki. Za pomoc w staraniach o dofinansowanie również chciałem podziękować Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisji Europejskiej - dodaje Władysław Ortyl.

Przypomnijmy, że Województwo Podkarpackie jest większościowym udziałowcem podrzeszowskiego lotniska. Drugim jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL).

– Lotnisko Rzeszów - Jasionka to ważny punkt na mapie polskiej infrastruktury transportowej. Jako port cargo, obsługujący między innymi krajową „Dolinę Lotniczą”, będzie uzupełniał i wspierał funkcjonowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego – podkreśla Stanisław Wojtera, prezes PPL, który zaznacza, że rozwój podrzeszowskiego lotniska to inwestycja w bezpieczeństwo Polski.

- Cieszę się, że działania zarządzającego portem, którego PPL jest udziałowcem, zostały docenione, a przedstawione projekty uzyskały tak wysoką ocenę – dodaje Stanisław Wojtera.

Druga planowana inwestycja to renowacja środkowej części drogi startowej na długości 1800 m. Oznaczono ją kolorem czerwonym
Fot. Materiały prasowe Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka

Jakie korzyści przyniosą inwestycje?

Za pomoc w staraniu się o dofinansowanie Komisji Europejskiej i Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej dziękował także prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Adam Hamryszczak.

- Te zadania inwestycyjne wpisują się w długoterminową strategię rozwoju naszego lotniska – zapewnia prezes Adam Hamryszczak. - Nie ukrywam, że to ogromne wyzwanie, jednak chcąc myśleć o dalszym rozwoju lotniska, musimy stawiać sobie ambitne cele i szukać dostępnych źródeł ich finansowania - dodaje.

Przebudowa drogi startowej na odcinku 700 m od progu wschodniego (oznaczanego 27) poprawi znacząco jej nośność i zwiększy trwałość poprzez zastosowanie nawierzchni z betonu cementowego. Taką samą nawierzchnię ma już modernizowana w 2013 roku część pasa startowego po stronie zachodniej (09).

Natomiast środkowa część pasa na długości 1800 m otrzyma także nową, wytrzymałą konstrukcję przeznaczoną dla nawierzchni z betonu asfaltowego. Jak podkreślają przedstawiciele lotniska w Jasionce, takie rozwiązanie w środkowej części drogi startowej pozwoli na jej optymalną eksploatację.

Dodatkowo w pierwszym z projektów planowana jest budowa równoległej drogi kołowania o długości ok. 1240 m z poboczami, co jeszcze poprawi zdolności operacyjne lotniska w rejonie progu od strony wschodniej, a także zwiększy przepustowość istniejącej drogi startowej.

- To zaś przełoży się na możliwość zwiększenia częstotliwości, a także bezpieczeństwa prowadzonych operacji lotniczych – podsumowuje prezes Adam Hamryszczak.

Lista projektów rekomendowanych przez Komisję Europejską do przyznania dofinansowania TUTAJ.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4