Pogwizdów Nowy do Rzeszowa. Inne sołectwa nie. Jest opinia wojewody

KATEGORIA: POLITYKA / 29 kwietnia 2020

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart
Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Jak poinformowała w środę (29 kwietnia) podczas konferencji online wojewoda podkarpacki Ewa Leniart propozycja włączenia sołectwa Pogwizdów Nowy z gminy Głogów Małopolski w granice Rzeszowa otrzymała jej pozytywną opinię. Pozostałe dwie miejscowości, o które zabiegały władze Rzeszowa czyli sołectwo Malawa z gminy Krasne oraz część sołectwa Racławówka, zwana umownie Racławówka Doły z gminy Boguchwała otrzymały opinię negatywną. Jak powiedziała Ewa Leniart pozytywna decyzja w sprawie przyłączenia Pogwizdowa Nowego była związana z wieloma czynnikami.

- Pozytywna opinia odnośnie przyłączenia do miasta Rzeszów obszaru sołectwa Pogwizdów Nowy (z gminy Głogów Małopolski) wynika m.in. z: położenia geograficznego i powiązań komunikacyjnych (do centrum Rzeszowa jest dwukrotnie bliżej niż do centrum Głogowa Małopolskiego), podmiejskiego charakteru sołectwa, woli mieszkańców sołectwa Pogwizdów Nowy wyrażonej w głosowaniu zorganizowanym przez Radę Sołecką Pogwizdowa Nowego, jak również niezagrażającego całej gminie pogorszenia jej sytuacji finansowej - powiedziała Ewa Leniart.

W kwestii dwóch pozostałych terenów, o które zabiegają władze Rzeszowa opinia wojewody jest negatywna. W przypadku zarówno Malawy oraz Racławówki Doły na taką decyzję wpłynęły sprawy dotyczące braku zgody mieszkańców gmin (wyrażony podczas wcześniej przeprowadzonych konsultacji społecznych), negatywne opinie zainteresowanych rad gmin oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego, a także skutki finansowe ewentualnego dokonania wnioskowanych zmian.

Jak poinformowała Ewa Leniart pozytywna opinia dotyczy również zmian obszaru miasta Głogowa Małopolskiego. Chodzi o włączenie w obszar tego miasta sołectwa Styków oraz części sołectwa Rudna Mała leżących na terenie gminy Głogów Małopolski.

Teraz sprawą zmiany granic zajmie się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostateczna decyzja należy do rządu i musi zapaść do końca lipca. Zmiana granic nastąpiłaby 1 stycznia 2021 r.

Wokul

#zostanwdomu jeżeli tylko masz taką możliwość

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4