Rząd podjął decyzję. Rzeszów powiększy się o Pogwizdów Nowy

KATEGORIA: POLITYKA / 28 lipca 2020

Fot. Paweł Bialic

Rząd podjął decyzję o kolejnym poszerzeniu Rzeszowa od 1 stycznia 2021 r. Tak jak było to do przewidzenia, do miasta zostanie włączone sołectwo Pogwizdów Nowy z gminy Głogów Małopolski.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, we wtorek (28 lipca) odbyło się co prawda posiedzenie Rady Ministrów, ale rozporządzenie „w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy” wbrew tym informacjom nie było bezpośrednim przedmiotem obrad rządu. Dokument przygotowany przez MSWiA został przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym.

To zaś oznacza, że kształt zmian terytorialnych jest zgodny z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie, jaki Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało oficjalnie 20 lipca. W przypadku zmian administracyjnych na Podkarpaciu jest to również powielenie zmian zaakceptowanych wcześniej w wydanej w kwietniu opinii wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.

Tak jak można było się zatem spodziewać, akceptacji rządu (a wcześniej wojewody i ministerstwa) nie znalazło więc włączenie do Rzeszowa sołectwa Malawa z gminy Krasne i części sołectwa Racławówka (Racławówka Doły) z gminy Boguchwała.

Mimo takiej decyzji rządu (która musiała zgodnie z prawem zapaść do końca lipca), w sprawie Malawy trwają jeszcze zabiegi dotyczące włączenia tej miejscowości do Rzeszowa. Wydaje się jednak, że w obecnej sytuacji szanse na zmianę decyzji Rady Ministrów są już raczej niewielkie.

Projekt rozporządzenia ujawniony w ubiegłym tygodniu mówił o włączeniu do Rzeszowa Pogwizdowa Nowego w granicach jakie obowiązywały w dniu 1 stycznia br. To obszar 240,01 ha z 1277 mieszkańcami. Przypomnijmy jednak, że władze gminy Głogów Młp. podjęły decyzję o odłączeniu części Pogwizdowa Nowego i przyłączenia jej do Rudnej Małej. Nową granicę sołectw w obrębie gminy ma ustalić dokumentacja geodezyjna. Stąd ostateczna decyzja o zmianie granic między Rzeszowem i Głogowem Młp. ma dotyczyć obszaru już pomniejszonego Pogwizdowa Nowego.

Tak czy inaczej stolicy Podkarpacia przybędzie od nowego roku ponad 1000 nowych mieszkańców. Teraz Rzeszów ma ich przeszło 195 tys.

Swoją powierzchnię powiększy też od 1 stycznia 2021 r. miasto Głogów Małpolski. Stanie się to jednak w ramach własnej gminy. Do Głogowa Młp. zostaną przyłączone sołectwo Styków oraz część sołectwa Rudna Mała. Miasteczko zyska ponad 1000 mieszkańców.

Większe ma być także Krosno, a Dubiecko w powiecie przemyskim uzyska prawa miejskie.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4