Zarzuty do KPO. Urząd Marszałkowski odpowiada politykom Konfederacji

KATEGORIA: POLITYKA / 8 września 2020

Fot. UMWP

Urząd Marszałkowski odpowiada w sprawie krytyki polityków Konfederacji Wolność i Niepodległość dotyczącej sposobu konsultacji projektów zgłoszonych do Krajowego Planu Odbudowy oraz samej treści tych projektów.

Przypomnijmy, że w poniedziałek poseł Grzegorz Braun wraz z radnym wojewódzkim Koalicji Obywatelskiej Andrzejem Szlęzakiem i wiceprezesem partii KORWiN w regionie Ryszardem Skotnicznym zarzucali, że czas na konsultacje projektów był zbyt krótki, a informacja o ich organizacji nie trafiła do szerokiej grupy zainteresowanych. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Z tą opinią nie zgadza się Urząd Marszałkowski. Jak mówi nam jego rzecznik Tomasz Leyko, o tym, że informacja o konsultacjach trafiła do dużej rzeszy zainteresowanych podmiotów, a czasu było wystarczająco, może świadczyć duża liczba uwag oraz nowych projektów przesłanych do rozpatrzenia.

- Trudno się odnieść do zarzutu, że było zbyt krótko. Wypracowane zgodnie z oczekiwaniem ministerstwa propozycje Zarząd Województwa udostępnił do konsultacji na stronie internetowej, a więc w najbardziej przystępny sposób, czego potwierdzeniem jest spora liczba, bo aż 145 uwag i propozycji nowych projektów przesłanych do urzędu marszałkowskiego - twierdzi rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Leyko.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji zostały udostępnione na stronie Urzędu Marszałkowskiego oraz stronie Regionalnego Programu Operacyjnego. Jak tłumaczy Tomasz Leyko czas na organizację konsultacji był również związany z zaleceniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 lipca, według których projekty miały być ogłoszone do 14 sierpnia.

Inne zarzuty przedstawione przez podkarpacką Konfederację dotyczyły samej treści zgłoszonych projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Ich zdaniem Zarząd Województwa Podkarpackiego przygotowując listę inwestycji, które mogą zostać dofinansowane w ramach KPO, nie miał myśli przewodniej ani konkretnej strategii w kontekście odbudowy gospodarki po koronawirusie. Zwracano również uwagę na brak wśród zgłoszonych projektów niektórych ważnych zadań jak np. budowy zbiornika retencyjnego Kąty-Myscowa.

- Koncepcja zgłoszenia przez Zarząd Województwa do Krajowego Planu Odbudowy została precyzyjnie przemyślana i jest kompleksowa - odpowiada tymczasem na zarzuty Konfederacji rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Leyko.

Jak tłumaczy rzecznik Urzędu Marszałkowskiego lista projektów zgłoszonych do KPO została skonstruowana zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i podzielona na 7 obszarów: Drogi lokalne, Transport publiczny, Rewitalizacja uzdrowisk, Gospodarka wodno—ściekowa, Edukacja, Ochrona zdrowia.

Z kolei zarzut Konfederacji dotyczący braku wśród projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach KPO budowy zbiornika retencyjnego Kąty-Myscowa okazał się nietrafiony. Jak informuje Tomasz Leyko, ta inwestycja również została przez Zarząd Województwa zgłoszona do tego programu w pakiecie 37 zadań zebranych w efekcie konsultacji strategii rozwoju województwa.

Krajowy Plan Odbudowy jest to rządowy program mający na celu wzmocnienie krajowej gospodarki w związku ze skutkami pandemii koronawirusa, przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej, a konkretnie w ramach Planu Odbudowy przedstawionego przez Komisję Europejską. Do Polski z tego tytułu ma trafić 23 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie pożyczki. Wstępnie szacuje się, że na Podkarpacie może trafić w ramach bezzwrotnych dotacji około 2 mld zł.

W efekcie przeprowadzonych konsultacji Zarząd Województwa Podkarpackiego zgłosił do Krajowego Planu Odbudowy 56 projektów na łączną kwotę ponad 21 mld zł. Ponadto Zarząd wystąpił do Ministerstwa o zarezerwowanie funduszy dla wsparcia wielu zgłoszonych propozycji o charakterze lokalnym, jak również przesłał pakiet zadań zebranych w efekcie konsultacji strategii rozwoju województwa. Jak informuje rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego, wniosek zawierający listę projektów dofinansowania w ramach KPO jest obecnie analizowany przez 7 powołanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Rozwojowej grup roboczych i ich treść może się jeszcze zmienić.

- W wielu przypadkach prace grup roboczych zmierzają do wypracowania projektów ponadregionalnych o charakterze rozwiązań systemowych. A zatem – prace nad Krajowym Planem Odbudowy wciąż trwają, koordynowane są przez MFiPR, a ostateczną decyzję podejmie Komisja Europejska - dodaje Tomasz Leyko.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4