Ruszyły konsultacje ws. poszerzenia Boguchwały. Potrwają do 15 stycznia

KATEGORIA: POLITYKA / 4 stycznia 2021

Fot. Gmina Boguchwała

W poniedziałek 4 stycznia ruszyły konsultacje społeczne dotyczące włączenia w granice miasta Boguchwały sołectw Kielanówka i Racławówka. Głosowanie potrwa do 15 stycznia i jest prowadzone w dwóch formach – elektronicznej oraz papierowej.

Ankiety w formie papierowej będą udostępnione w dni robocze w:

1) Urzędzie Miejskim w Boguchwale, Boguchwała, ul. Suszyckich 33, w godzinach 7:30-15:30,

2) Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale, Boguchwała, ul. Plac Rynek 2, w godz. 13:00-17:00,

3) Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Niechobrzu (Remiza), Niechobrz 924, w godz. 13:00-17:00,

4) Lokalnym Ośrodku Kultury „Razem” w Niechobrzu, filia w Lutoryżu, Lutoryż 189, w godz. 13:00-17:00,

5) Lokalnym Ośrodku Kultury „Razem” w Niechobrzu, filia w Zarzeczu, Zarzecze 128, w godz. 13:00-17:00,

6) Budynku Wielofunkcyjnym w Mogielnicy, Mogielnica 209e (Stadion), w godz. 13:00-17:00,

7) Lokalnym Ośrodku Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu, Zgłobień 77, w godz. 13:00-17:00,

8) Lokalnym Ośrodku Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu, filiaw Kielanówce Kielanówka 315, w godz. 13:00-17:00,

9) Lokalnym Ośrodku Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu, filia w Nosówce, Nosówka 129,w godz. 13:00-17:00,

10) Lokalnym Ośrodku Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu, filia w Woli Zgłobieńskiej, Wola Zgłobieńska 141, w godz. 13:00-17:00,

11) Lokalnym Ośrodku Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu, filia w Racławówce, Racławówka 147, w godz. 13:00-17:00.

Ankieta w formie elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej Gminy Boguchwała www.boguchwala.pl oraz na stronie www.konsultacje.boguchwala.pl od 4 stycznia 2021.

Udział w konsultacjach polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Czy jesteś za przyłączeniem do miasta Boguchwała sołectw: Racławówka oraz Kielanówka?”, oraz umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: „Tak”, „Nie”, „Wstrzymuję się” znaku X.

W przypadku włączenia obu sołectw w granice miasta Boguchwała jego powierzchnia wzrosłaby z 911,0240 ha do 1930,2984 ha, a liczba ludności wzrośnie z 6 057 osób do 9 480 osób.

Przypomnijmy, że chęć włączenia obu sołectw w granice miasta Boguchwałą to niejako odpowiedź władz gminy Boguchwałą na zapędy władz Rzeszowa do przyłączenia części sołectwa Racławówka zwanej Racławówka Doły. Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol tłumaczył tą inicjatywę chęcią zabezpieczenia się przed utratą potencjału inwestycyjnego oraz zagwarantowania dalszego, zrównoważonego rozwoju całej gminy.

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc z kolei kilka dni po przyjęciu przez Radę Miejską w Boguchwale rzutem na taśmę zdecydował się walczyć o włączenie od 2022 roku również Kielanówki. W związku z tym w gminie Boguchwała odbędą się również kolejne konsultacje dotyczące włączenia Racławówki Doły oraz Kielanówki w granice stolicy Podkarpacia. Odbędą się one prawdopodobnie na przełomie stycznia i lutego.

Wokul

Fot. Gmina Boguchwała

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4