Kompetencje w zarządzie województwa podzielone. Kto i za co odpowiada?

KATEGORIA: POLITYKA / 30 listopada 2018

Zarząd województwa podkarpackiego. Od lewej: wicemarszałek Piotr Pilch, marszałek Władysław Ortyl, członek zarządu Maria Kurowska i wicemarszałek Ewa Draus
Fot. Sebastian Kieszkowski/ BP UMWP

- Marszałek Władysław Ortyl podpisał dziś zarządzenie, które określa podział kompetencyjny między członkami zarządu województwa - poinformował w piątek Tomasz Leyko, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Marszałek Władysław Ortyl będzie zajmował się pracą m.in. Departamentów: Promocji i Współpracy Gospodarczej, Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Kontroli, Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, a także Biurem Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych, Audytu Wewnętrznego, Informacji o Funduszach Europejskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych, Oddziału Programu POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020.

Wicemarszałek Ewa Draus będzie nadzorować pracę Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Wicemarszałek Piotr Pilch będzie nadzorował pracę Departamentów: Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, Edukacji, Nauki i Sportu a także jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa, Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji.

Maria Kurowska jako członek zarządu będzie odpowiedzialna za Departament Ochrony Środowiska, Departament Rozwoju Regionalnego, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

Z kolei drugi z członków zarządu Stanisław Kruczek będzie odpowiadał za Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego a także za wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W poprzednim zarządzie województwa minionej kadencji funkcję wicemarszałka województwa pełnił Bogdan Romaniuk (obecnie radny sejmiku) oraz Maria Kurowska (obecnie członek zarządu). W nowym zarządzie wicemarszałkami zostali z kolei Piotr Pilch (poprzednio członek zarządu) oraz Ewa Draus, która wcześniej była radną sejmiku.

Red.

Członek zarządu województwa Stanisław Kruczek
Fot. Sebastian Kieszkowski/ BP UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4