Poznaliśmy budżet Podkarpacia. Ponad pół miliarda zł na inwestycje

KATEGORIA: POLITYKA / 3 grudnia 2018

Marszałek Władysław Ortyl prezentuje projekt budżetu województwa na 2019 r.
Fot. Michał Mielniczuk/Biuro prasowe UMWP

- Budżet zrównoważony, proinwestycyjny i prorozwojowy, na miarę możliwości jakie dają dochody województwa, które bardzo realistycznie oszacowaliśmy – to słowa marszałka Władysława Ortyla na temat projektu budżetu województwa podkarpackiego na 2019 rok. W imieniu zarządu województwa marszałek zaprezentował go na poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego (3 grudnia).

Plan dochodów województwa na 2019 rok zakłada kwotę 1 mld 101 mln zł. Dochody bieżące zostały zapisane na poziomie 813 mln zł. Dochody majątkowe mają wynieść 288 mln zł.

Z kolei wydatki województwa zostały zaplanowane w wysokości 1 mld 150 mln zł. Wydatki bieżące mają wynieść 638 mln zł. Wydatki majątkowe, czyli te przeznaczone na inwestycje, zapisano w planie budżetu w wysokości 512 mln złotych.

- To budżet zrównoważony, który przygotowuje nas do nowej perspektywy finansowej. Duże środki przeznaczamy na przygotowanie dokumentacji pod przyszłe projekty, szczególnie drogowe, projekty związane z ochroną zdrowia, czyli wchodzące w obszar społeczny. Chcę podziękować radnym za debatę nad projektem budżetu, bo była ona bardzo konstruktywna, choć potrzeba jeszcze wiele pracy w komisjach – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

W przyszłym roku na inwestycje wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 ma zostać przeznaczona kwota 391,5 mln zł. Aż 256,8 mln zł pochłonie realizacja 19 inwestycji drogowych. Będą to między innymi:

- budowa obwodnicy Strzyżowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 – 58,6 mln zł,

- budowa obwodnicy Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska – 36,8 mln zł,

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od Piątkowca przez Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – 34,8 mln zł,

- rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca – 30,4 mln zł.

Wśród środków na inwestycje wieloletnie w 2019 roku na przedsięwzięcia kolejowe zostanie przekazane 65,4 mln zł, na realizację i utrzymanie projektów informatycznych 13,2 mln zł, na realizację pięciu inwestycji w zakresie kultury 11,7 mln zł, a na rozwój Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. 8,2 mln zł.

- Budżet zależy od wielkości środków, jakie pojawią się po stronie dochodów. Nasz Regionalny Program Operacyjny, z którego czerpiemy najwięcej funduszy na rozwój inwestycji już minął swoje apogeum, będzie już z niego coraz mniej środków. Ten czas musimy poświęcić na przygotowanie nowych inwestycji. Aby jednak zrekompensować te zmniejszające się środki, które wpływają z programu regionalnego, przygotowaliśmy znaczący wzrost środków na inwestycje jednoroczne. Z 70 mln w 2018 roku wydatki na inwestycje jednoroczne podnieśliśmy do kwoty ponad 120 milionów złotych w 2019 roku. To w jakimś stopniu zrekompensuje mniejszy strumień stroków na inwestycje wieloletnie – zaznaczył marszałek Władysław Ortyl.

Wśród inwestycji jednorocznych zaplanowanych na 2019 rok na kwotę 120,4 mln zł aż 34,5 mln złotych zostanie przeznaczonych na inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich. Kolejne 27, 6 mln złotych kosztować będą inwestycje w zakresie ochrony zdrowia. Wśród nich znajda się środki na rozwój:

- Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie – 7 mln zł,

- Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 10,6 mln zł,

- Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 2,4 mln zł,

- Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 2,3 mln zł,

- Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu – 1 mln zł,

- Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy – 1,1 mln zł,

- Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie – 313 tys. zł,

- Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 50 tys. zł,

- Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu – 2,5 mln zł,

- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie – 288 tys. zł,

Na inwestycje w zakresie kultury w ramach wydatków jednorocznych samorząd przeznaczy z kolei 9 mln złotych.

Z projektem budżetu województwa można zapoznać się TUTAJ.

Na poniedziałkowej sesji (II w nowej kadencji) po raz kolejny nie udało się wybrać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z prawem musi nim być przedstawiciel największego klubu opozycyjnego, czyli w tym wypadku Koalicji Obywatelskiej. Po raz drugi KO zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Szlęzaka. Poparło go 6 radnych KO i PSL (sam Szlęzak wstrzymał się od głosu). Przeciw było 23 radnych PiS.

Podczas sesji radni przez aklamację przyjęli uchwałę i stanowisko upamiętniające 100. rocznicę bohaterskich walk w obronie polskości Lwowa i Przemyśla. Jest ono hołdem złożonym wszystkim Lwowskim i Przemyskim Orlętom, które oddały życie i zdrowie, by walczyć o Polskę i polskość w 1918 roku, gdy rodziło się nowo odzyskane państwo.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4