Dziś radni będą uchwalać budżet na 2019 r. Obrady można oglądać na żywo

KATEGORIA: POLITYKA / 18 grudnia 2018

Fot. Karol Woliński

Na wtorkowej sesji rzeszowscy radni zajmą się budżetem miasta na 2019 r. Zgodnie z drugą autopoprawką do projektu budżetu, przyszłoroczne wydatki miasta mają wynieść 1 miliard 531 milionów 325 tysięcy 875 złotych. Planowane dochody to 1 miliard 411 milionów 122 tysiące 666 złotych. To oznacza deficyt w wysokości 120 milionów 203 tysięcy 209 zł. Ma on być pokryty dochodami z emisji obligacji, pożyczek na rynku krajowym, a przede wszystkim kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym w wysokości aż 114 mln zł.

Na wydatki majątkowe, czyli inwestycje, w projekcie zapisano ponad 402 mln zł. Jedna czwarta tej kwoty - ponad 102 mln zł ma być przeznaczona na inwestycje w obszarze lokalnego transportu zbiorowego. Najwięcej – 53, 1 mln zł to wydatki na zakup ekologicznego taboru autobusowego. W budżecie znalazło się też 30,2 mln zł przeniesione z 2018 r. na zakup autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury. Ponad 10,3 mln zł to środki na rozpoczęcie budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, 5,3 mln zł zostało przeznaczone na budowę Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Pozostałe środki pochłonie budowa zespołów przystankowych i budowa wiat rowerowych przy ul. Świadka 7A (w miejscu dawnego komisariatu policji na Nowym Mieście).

Wśród inwestycji drogowych (razem to ponad 100 mln zł) najważniejsze pozycje to: integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym z kwotą 18,9 mln zł, rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych – dwa etapy – 10,7 mln zł, rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta z kwotą 9 mln zł, budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – prawie 8,8 mln zł i rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III z kwotą 5,7 mln zł.

W autopoprawce do budżetu pojawiło się kilka zmian dotyczących inwestycji. Wśród nich nowością są środki na budowę prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena, która ma kosztować 1,2 mln zł.

Radni zajmą się też dziś kontrowersyjną sprawą zakazu sprzedaży alkoholu w Śródmieściu po godz. 22.00 i propozycją rozpoczęcia kolejnej procedury w sprawie zmiany granic.

Od niedawna obrady można śledzić na żywo w Internecie - takie wymogi nałożyła na samorządy ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami obrady muszą być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a ich nagrania udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta. Dodatkowo głosowania jawne na sesjach muszą teraz odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

Poniżej link do transmisji obrad Rady Miasta na żywo:

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4