Ciąg dalszy problemów z wyższą pensją prezydenta Ferenca. Jest decyzja…

KATEGORIA: POLITYKA / 28 stycznia 2019

Prezydent Tadeusz Ferenc
Fot. Paweł Bialic

Czy prezydent Tadeusz Ferenc będzie otrzymywał wyższą pensję, tak jak uchwalili radni końcem grudnia 2018 roku? Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart swoim rozstrzygnięciem nadzorczym, do którego treści dotarliśmy, stwierdziła nieważność uchwały Rady Miasta Rzeszowa dotyczącej ustalenia pensji prezydenta z 18 grudnia ub. r.

Należy przypomnieć, że radni najpierw 4 grudnia zeszłego roku, ustalili pensję Tadeusza Ferenca zgodnie z rozporządzeniem o wynagrodzeniu pracowników samorządowych na poziomie 10 940 zł brutto. Następnie, dwa tygodnie później na skutek projektu uchwały radnych Rozwoju Rzeszowa, Rada Miasta uchwaliła pensję na poziomie 12 525 zł brutto. Według Ewy Leniart, która jako wojewoda podkarpacki sprawuje nadzór nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego pod względem kryterium zgodności z przepisami prawa, jest ona niezgodna z obowiązującym prawem.

Wojewoda miała na stwierdzenie zgodności uchwały z prawem 30 dni od momentu przekazania uchwały. Została ona przekazana wojewodzie 27 grudnia 2018 roku. Już wiemy jaka jest jej decyzja w tej sprawie. Jak można było przewidzieć, treść uchwały Rady Miasta z 18 grudnia w kwestii ustalenia pensji prezydenta według wojewody jest niezgodna z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przepisy rozporządzenia weszły w życie 19 maja 2018 roku i według uzasadnienia wojewody, określają one kwoty maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnych poziomów dodatków funkcyjnych na poszczególnych stanowiskach dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru.

Według decyzji wojewody w gestii Rady Miasta Rzeszowa jest ustalenie wynagrodzenia prezydenta, jednak może się to odbywać w nawiązaniu do powszechnie obowiązujących przepisów przywoływanego rozporządzenia w sprawie pracowników samorządowych.

W uzasadnieniu decyzji powołano się również na art. 7 Konstytucji, który mówi o tym, że organy władzy publicznej, a więc również organy jednostek samorządu terytorialnego działają na podstawie i w granicach prawa.

Teraz istnieje możliwość zaskarżenia decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, na co Rada Miasta ma 30 dni od otrzymania decyzji.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4