Zobacz jak PCI wspiera podkarpackich naukowców w tworzeniu innowacji

KATEGORIA: GOSPODARKA / 21 lipca 2021

Fot. Podkarpackie Cent5rum Innowacji

Program grantowy Podkarpackiego Centrum Innowacji kojarzy się z konkursami, w ramach których naukowcy mogą pozyskać środki finansowe na prace badawczo-rozwojowe. Zespoły naukowe, które uzyskały granty znają go także od strony rozliczania ich w ramach składanych sprawozdań. Ale czy PCI wspiera naukowców również w inny sposób?

Ogłaszaniu konkursów, przyjmowaniu wniosków, ich ocenie, a następnie podpisywaniu umów grantowych i rozliczaniu projektów towarzyszy szereg czynności wykonywanych przez specjalistów zatrudnionych w PCI, w szczególności w Dziale Programów Grantowych oraz Dziale Rozwoju Technologii.

- W zależności od etapu na jakim znajduje się Program, czynności te mają różny cel. Rozpowszechnianie informacji o możliwościach jakie daje konkurs, inspirowanie naukowców do rozwijania projektów w ciekawych kierunkach technologicznych, podnoszenie wiedzy w obszarze aplikowania o środki i konstruowania jak najlepszych projektów B+R, wsparcia w procesie dokonywania niezbędnych korekt na etapie oceny wniosków, czy też dokonywania zmian w projektach i rozliczania sprawozdań - wyjaśnia nam Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju technologii w PCI.

Wsparcie procesu aplikowania o środki rozpoczyna się już od pierwszego kontaktu z wnioskiem o grant. Po zalogowaniu się za pośrednictwem przeglądarki internetowej w dedykowanym systemie on-line, formularz prowadzi autora wniosku krok po kroku, podpowiada czy pola zostały właściwie wypełnione, przelicza budżet i pilnuje limitów kwotowych. System wspiera również ocenę projektów oraz późniejsze tworzenie sprawozdań i ich rozliczania, m.in. dzięki wdrożonemu niedawno wbudowanemu komunikatorowi, który pozwala wysyłać wiadomości wewnątrz systemu. Usprawnia to i porządkuje w znaczący sposób komunikację między PCI, administracją uczelni oraz zespołami naukowymi. Funkcjonalności systemu są wynikiem zarówno analiz wewnętrznych PCI, jak i potrzeb zgłaszanych przez samych naukowców oraz pracowników uczelni.

Kolejną forma wsparcia są szkolenia, które PCI prowadzi na wielu etapach wdrażania Programu. Obecnie są to głównie działania on-line. Skupiają się one na zasadach aplikowania i wypełniania wniosku, kwestiach merytorycznych związanych z planowaniem i realizacją prac badawczo-rozwojowych, czy też rozliczania projektów w ramach sprawozdawczości. Są one prowadzone zarówno przez specjalistów z PCI jak i ekspertów zewnętrznych. Jedną z ostatnich inicjatyw PCI było nawiązanie kontaktu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dzięki czemu odbyły się dotychczas dwa szkolenia skierowane do podkarpackich uczelni i naukowców. Jedno z nich dotyczyło konkursów wspierających projektowanie uniwersalne na uczelniach, a drugie - przygotowywania i wdrażania projektów B+R. Część szkoleń jest rejestrowana, można je znaleźć na stronie internetowej TUTAJ oraz na profilach PCI w mediach społecznościowych.

Przez cały czas trwania naboru PCI prowadzi również doradztwo, realizowane głównie za pośrednictwem telefonu, e-maili oraz komunikatorów internetowych. Na etapie naboru udzielane są informacje związane z zasadami konkursu, obsługą systemu on-line jak też kwestiami merytorycznymi w obszarze finansowania projektów B+R. Wszystkie dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej konkursu – TUTAJ.

Z kolei na etapie realizacji projektu każdy z zespołów naukowych ma przypisanego opiekuna projektu, który na bieżąco asystuje i udziela profesjonalnej pomocy w procesie wdrażania i rozliczania projektu.

Nowością wdrożoną na potrzeby III naboru do Programu grantowego PCI jest strona internetowa „Znajdź naukowca”. Naukowcy planujący pozyskanie grantu mogą pozostawić tam ogłoszenie o poszukiwaniu członków do swojego zespołu naukowego. Strona powstała ona z myślą o ułatwieniu kontaktu zwłaszcza między naukowcami z różnych uczelni przygotowującymi projekty o charakterze międzyuczelnianym oraz projekty multidyscyplinarne łączące różnie dyscypliny i dziedziny naukowe, również w ramach zespołu z jednej uczelni. Projekty o takiej specyfice traktowane są w konkursie priorytetowo, mają one szanse na otrzymanie dodatkowych, premiujących punktów. Jednym z powodów uruchomienia takiego rozwiązania było poszerzenie grona wnioskodawców o kolejne uczelnie z terenu Podkarpacia oraz chęć ułatwienia współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami biorącymi udział w konkursie.

- Wypełnienie formularza oraz zamieszczenie w nim odpowiednich danych może pozwolić na znalezienie naukowych partnerów do realizacji zadań w projektach B+R, a także do nawiązania ciekawej współpracy. Zachęcamy do skorzystania z tej funkcjonalności poprzez wskazanie tytułu ogłoszenia i jego treści. W treści prosimy o podanie dyscypliny, obszaru, specyfiki dotyczącej prowadzonych badań, danych kontaktowych i dodatkowych opisów jakie zostaną uznane za konieczne, np. wskazanie czy poszukiwany jest zespół do prowadzenia określonych badań czy też poszukiwany jest naukowiec posiadający określone kompetencje i wiedzę w wymaganym obszarze. Ogłoszenie może zostać w każdej chwili usunięte przez użytkownika, który je zamieścił. Ogłoszenia podlegają akceptacji administratora systemu. Po akceptacji ogłoszenie będzie widoczne dla każdego użytkownika odwiedzającego stronę – wyjaśnia Beata Krasnopolska, Specjalistka ds. Obsługi Programu grantowego PCI.

Wszystkie działania PCI wynikają z doświadczeń nabytych w trakcie wdrażania poprzednich konkursów grantowych.

- Na bieżąco monitorujemy postępy we wdrażaniu Programu, analizujemy skuteczność poszczególnych rozwiązań i szukamy kolejnych obszarów w jakich powinniśmy wspierać naukowców. Zapraszamy do śledzenia naszego newslettera i mediów społecznościowych, na łamach których informujemy o kolejnych wydarzeniach skierowanych do podkarpackiego środowiska naukowego. Chętnie zasięgamy również opinii samych naukowców, zarówno w ramach prowadzonych badań ankietowych, jak i podczas bieżących kontaktów telefonicznych i e-mailowych. Jesteśmy otwarci na kontakt, do którego serdecznie zapraszamy – podsumowuje Krzysztof Borowicz.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4