Nowa kotłownia gazowa powstanie w rzeszowskiej elektrociepłowni

KATEGORIA: GOSPODARKA / 9 sierpnia 2021

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Rzeszowie
Fot. PGE Energia Ciepła

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE konsekwentnie realizuje działania zmierzające do zmiany swoich aktywów w kierunku zero i niskoemisyjnym. Spółka podpisała umowę z Polimex Mostostal na realizację nowej niskoemisyjnej kotłowni gazowej w rzeszowskiej elektrociepłowni. Projekt ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2023 roku.

Kotłownia gazowa będzie składać się z 6-ciu identycznych kotłów o mocy minimum 31 MWt każdy, które będą wyposażone w niskoemisyjne palniki gazowe. Kotły wraz z urządzeniami towarzyszącymi zostaną zabudowane w sposób stacjonarny, w nowym budynku kotłowni gazowej na terenie rzeszowskiej elektrociepłowni. Całkowita moc cieplna kotłowni gazowej wyniesie min. 186 MWt. Kotłownia gazowa będzie wyposażona w urządzenia zapewniające wysoką sprawność przetwarzania energii paliwa w energię cieplną, przy zachowaniu wysokiej niezawodności i dyspozycyjności. Nowoczesna kotłownia zastąpi obecnie funkcjonujące cztery kotły węglowe WR – 25 (rusztowe) oraz dwa WP - 120 (pyłowe).

- Stoimy obecnie przed wielkimi wyzwaniami inwestycyjnymi. Projekt budowy kotłowni gazowej jest bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju naszej elektrociepłowni. Zastosowanie nowoczesnej technologii, wysokosprawnych urządzeń oraz niskoemisyjnego paliwa w kotłowni gazowej, pozwoli na produkcję ciepła w sposób bardziej efektywny i przyjazny dla środowiska, co wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście, a także na zdrowie mieszkańców. Po przekazaniu tej inwestycji do eksploatacji do mieszkańców popłynie ciepło wytworzone z niskoemisyjnych źródeł - powiedział Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

Budowa kotłowni gazowej zostanie zrealizowana na podstawie umowy, która została podpisana 5 sierpnia 2021 r. pomiędzy PGE Energia Ciepła a konsorcjum firm POLIMEX ENERGETYKA i POLIMEX MOSTOSTAL.

Realizator, zgodnie z umową, zakończy prace związane z budową, montażem i uruchomieniem kotłowni gazowej w I kwartale 2023 roku. Do jego zadań, poza przygotowaniem projektu i budową kotłowni gazowej, należeć będzie jej rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz serwis gwarancyjny.

Aktualnie w rzeszowskiej elektrociepłowni 80 proc. ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych jest z gazu ziemnego, natomiast 14 proc. produkowane jest w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Jedynie 6 proc. energii pierwotnej produkowanej jest z węgla kamiennego. Po oddaniu do użytku kotłowni gazowej, czyli od 2023 roku, planowane jest całkowite odejście od wykorzystywania węgla jako paliwa w EC Rzeszów.

Budowa proekologicznej jednostki gazowej w Rzeszowie to bardzo ważna inwestycja, która wpisuje się w strategię Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 roku 70 proc. ciepła wytwarzanego przez Grupę będzie pochodziło ze źródeł zero i niskoemisyjnych.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4