Polski Klaster Technologii Kosmicznych powołany na Podkarpaciu! FOTO/FILM

KATEGORIA: GOSPODARKA / 6 listopada 2021

Fot. Mateusz Romankiewicz/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

- Jesteśmy dumni, że dziś robimy kolejny ważny krok ku gwiazdom – powiedział marszałek Władysław Ortyl tuż przed symboliczną chwila powołania klastra kosmicznego. - Podkarpackie jako jedyny region w Polsce wybrało jako wiodącą specjalizację Lotnictwo i Kosmonautykę, dlatego naturalne jest, że jesteśmy częścią tej inicjatywy.

Podpisanie w piątek (5 listopada) porozumienia dotyczącego powołania Klastra Technologii Kosmicznych było jednym z najważniejszych wydarzeń kolejnej części 6. edycji Kongresu 590, która odbyła się na Podkarpaciu. Podpisanie listu intencyjnego to krok w stronę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi.

Klaster technologii kosmicznych jest inicjatywą firmy Exatel – państwowego operatora telekomunikacyjnego, Województwa Podkarpackiego, Politechniki Rzeszowskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Podpisy pod listem intencyjnym złożyli przedstawiciele 20 firm i instytucji oraz marszałek Władysław Ortyl, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska – Jedynak, poseł Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i poseł na sejm RP Marek Suski – przewodniczący Sejmowej Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

- Gratuluję dalekowzrocznego spojrzenia na wyzwania, które stoją przed nami. Udział w klastrze pokazuje, że firmy są świadome tego jak wielka jest konkurencja i jak ważne jest łączenie się w silne organizmy, które maja inne możliwości rozwoju i tworzą przewagi konkurencyjne – mówił wiceminister Maciej Małecki.

Głównym celem powołania klastra jest rozbudowa krajowych kompetencji w obszarze technologii kosmicznych i technik satelitarnych przy udziale sektora komercyjnego i naukowego. Pierwszym zadaniem interesariuszy listu jest współpraca w przygotowaniu, w ramach Krajowego Planu Odbudowy, wniosku aplikacyjnego dotyczącego stworzenia Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi. Będzie on tworzony przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, które będzie jednym z beneficjentów wypracowanych technologii. Efektem projektu będzie stworzenie pierwszej polskiej konstelacji satelitów obserwacyjnych. Strony zobowiązały się także, że przystąpią do wspólnych prac dla jak najszybszego utworzenia klastra kosmicznego.

- Gratuluję pomysłu. Cieszę się, że ten klaster będzie dobrym przykładem i wzorem do naśladowania, pokazującym jak należy współpracować i tworzyć innowacyjne rozwiązania – mówiła Małgorzata Jarosińska Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. - Trzymam kciuki za innowacyjne pomysły, czasami mogą się one wydawać „kosmiczne”, ale tylko odważni mogą liczyć na sukces – podkreślała wiceminister.

Klaster technologii kosmicznych tworzy dwadzieścia firm i podmiotów. List intencyjny to pierwszy krok na drodze do budowy konstelacji satelitów obserwacyjnych. Dokument określa ramy współpracy w zakresie budowy i utrzymania klastra kosmicznego na terenie Województwa Podkarpackiego oraz wsparcia budowy Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi.

- To bardzo ważna inicjatywa, która powinna wzmocnić potencjał wzrostu gospodarki w obszarze technologii kosmicznych i technik satelitarnych oraz rozpowszechni korzystanie z technologii satelitarnych do wspierania systemów przyjaznych dla środowiska i klimatu. Przypomnę, że jesteśmy jedynym regionem w Polsce, który jako wiodącą specjalizację wskazał Lotnictwo i Kosmonautykę. Lotnictwo jest odwołaniem do blisko stuletniej tradycji obecności tej gałęzi gospodarki w regionie, a kosmonautyka to naturalna konsekwencja związku z branżą lotniczą i krok w przyszłość. W tym obszarze poszukujemy jako region swoich szans na rozwój i wzmocnienie naturalnych przewag konkurencyjnych – powiedział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl tuż przed podpisaniem listu intencyjnego.

Światowy rynek kosmiczny rozwija się bardzo dynamicznie. Technologie niezbędne do aktywnej obecności w przestrzeni okołoziemskiej tanieją i stają się coraz bardziej dostępne. Klaster kosmiczny stworzy warunki dla integracji zdolności kosmicznych polskich przedsiębiorstw, by wspólnie działać na rzecz polskich potrzeb satelitarnych.

Siłą polskiego klastra kosmicznego ma być wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego polskiej nauki. Klaster będzie aktywnie korzystał z wiedzy europejskich organizacji takich jak Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS, ESA Business Incubation Centres, EURISY, EARSC, SME4Space czy EUROSPACE.

Red.

Zdjęcia: Mateusz Romankiewicz/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4