Trwa rekrutacja do projektu „Razem Możemy Więcej” WUP w Rzeszowie

KATEGORIA: GOSPODARKA / 11 września 2022

Fot. Karol Woliński

Trwa rekrutacja do projektu Razem Możemy Więcej – Programu Aktywizacyjnego Województwa Podkarpackiego dla Cudzoziemców. Działania na rzecz grupy docelowej, którą stanowią cudzoziemcy legalnie przebywający na Podkarpaciu, w tym uchodźcy z Ukrainy będą podejmowane w 2022 i 2023 r. Na realizację projektu przeznaczone zostanie blisko 850 tys. zł. Środki pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy.

- Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025. Projekt jest adresowany do cudzoziemców legalnie przebywających na terenie województwa podkarpackiego. Co najmniej połowę uczestników projektu będą stanowili obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działami wojennymi na terenie tego kraju i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. W tym roku wsparciem zostanie objętych 40 uczestników. Kolejna grupa 40 osób będzie rekrutowana w przyszłym roku. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego będziemy realizować przewidziane w projekcie formy wsparcia, zaczynając od spotkań uczestników z doradcą zawodowym – mówi Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Zaplanowane formy działań to diagnoza i identyfikacja potrzeb uczestników wraz z określeniem ścieżki wsparcia przez doradcę zawodowego, wsparcie psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz przedsiębiorczości, szkolenia językowe, pomoc w znalezieniu, kwalifikowaniu i finansowaniu szkoleń oraz innych form kształcenia, wsparcie w formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji. W trakcie spotkań uczestników z doradcą zawodowym i psychologiem będzie możliwość skorzystania z tłumacza języka obcego.

Rekrutacja rozpoczęła się 5 września. Dodatkowych informacji dotyczących projektu można uzyskać pod nr telefonu 17 85 09 241 i 17 74 32 853 (w języku ukraińskim i rosyjskim). Szczegóły dotyczące składania formularzy zgłoszeniowych znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. Kompletne informacje o projekcie i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, link: https://wuprzeszow.praca.gov.pl/490.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4