O polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej rozmawiano w Rzeszowie

KATEGORIA: GOSPODARKA / 23 września 2022

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w czwartek (22 września) odbyło się 8. Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej.

Podczas spotkania omówiono m in. kwestie współpracy handlowej, energetycznej, transportowej, rolnej, celnej, jak również tej dotyczące pomocy humanitarnej i współpracy w odbudowie Ukrainy.

Stronie polskiej przewodniczył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, a ukraińskiej - Iryna Wereszczuk, wicepremier i minister ds. Reintegracji Terytoriów Tymczasowo Okupowanych Ukrainy. W spotkaniu brali też udział przedstawiciele polskich resortów rolnictwa i rozwoju wsi, funduszy i polityki regionalnej, spraw zagranicznych, finansów i infrastruktury. Przedstawiciele obu rządów spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej.

- W ministerstwie rozwoju i technologii przygotowaliśmy przepisy umożliwiające obywatelom Ukrainy, legalnie przebywającym na terytorium RP, zakładanie działalności gospodarczej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Dodatkowo uprościliśmy zasady eksportu towarów podwójnego zastosowania przez polską granicę do Ukrainy – powiedział minister Waldemar Buda.

Zdaniem ministra chęć niesienia pomocy Ukrainie przez Polaków przekłada się na relacje gospodarcze.

- Relacja zbudowana między Polakami a Ukraińcami jest na tyle poważna, na tyle dobra, że wiele biznesów będzie się toczyło, będzie się rozpoczynanych, będzie kontynuowanych bez względu na to, czy państwo będzie wówczas uczestniczyło, pośredniczyło, czy ułatwiało ten kontakt - stwierdził Buda.

Jak mówił minister, w czasie posiedzenia komisji rozmawiano o infrastrukturze, pomocy humanitarnej, lecznictwie, przejściach granicznych oraz odbudowie Ukrainy. Konkretne działania mają być podjęte w kwestii usprawnienia pracy służb i tym samym przepływu osób na granicach, bo to m.in. warunkuje współpracę gospodarczą.

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk podkreślała, że Polska i Ukraina mają szansę na zbudowanie sojuszu dwóch silnych narodów. - Udowodniliśmy światu, że umiemy się zjednoczyć - stwierdziła, zaznaczając, że od początku wojny oba kraje współpracują na wielu polach.

Wereszczuk zaznaczyła też, że na początku spotkania komisji dziękowała za pomoc Polaków dla Ukraińców. - Dziękowałam, że otworzyliście drzwi do domów dla naszych dzieci. Dziękowałam za broń przekazaną nam, to było bardzo ważne - mówiła wicepremier Ukrainy, podkreślając, że Polska jest adwokatem Ukrainy na forum międzynarodowym.

- Liczę, że się nie zmęczycie, że nadal będziecie nas wspierać. Nasze zwycięstwo będzie waszym zwycięstwem - podsumowała Iryna Wereszczuk.

Minister Buda przypomniał z kolei, że 9 czerwca uruchomiony został nabór polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy. Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii prowadzi go Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Pod koniec sierpnia rozpoczęły się konsultacje z firmami, które zgłosiły się do programu. Zarejestrowało się ponad 1200 podmiotów.

Dodatkowo w czerwcu Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych wznowiła możliwość ubezpieczania należności w kontraktach eksportowych z kontrahentami ukraińskimi. Ten instrument cieszy się dużym zainteresowaniem wśród eksporterów. Obecnie w MRiT dobiegają końca prace nad przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, która umożliwi uruchomienie kolejnych instrumentów dotyczących rynku ukraińskiego.

Przedstawiciele obu delegacji odwiedzili wcześniej Medevac Hub, zlokalizowany w podrzeszowskiej Jasionce.

Red.

Zdjęcia: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4