Ważna informacja dla dwóch osiedli. Strefa płatnego parkowania już obowiązuje

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 1 października 2020

Fot. Paweł Bialic

1 października 2020 roku to termin, który wiąże się z ważną zmianą dla mieszkańców osiedli gen. Grota-Roweckiego oraz 1000-lecia w Rzeszowie. Od tego dnia obowiązuje tu strefa płatnego parkowania.

We wrześniu rozpoczęły się prace związane z montażem parkomatów, uruchomieniem systemu kontroli oraz wykonaniem oznakowania. Na osiedlu Grota-Roweckiego objętym podstrefą czerwoną stanęło 30 parkomatów, natomiast w na osiedlu Tysiąclecia objętym strefą zieloną 57 tego typu urządzeń.

Jeżeli chodzi o cennik w nowych podstrefach wygląda on następująco:

W podstrefie zielonej obejmującej osiedle 1000-lecia za pierwszą godzinę zapłacimy 2,50 zł, za drugą godzinę 3 zł, za trzecią godzinę 3,60 zł natomiast za czwartą i każdą kolejną 2,50 zł.

W podstrefie czerwonej obejmującej osiedle Grota-Roweckiego za każdą godzinę parkowania zapłacimy 2 zł.

Istnieje również możliwość zakupienia abonamentu na parkowanie w nowych podstrefach parkowania Opłata za abonament miesięczny dla mieszkańców wynosi 10 zł za pierwszy i drugi samochód, natomiast za każdy kolejny - 100 zł.

Abonament miesięczny dla wszystkich, w tym również dla przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie strefy płatnego parkowania kosztuje 150 zł.

Wniosek o abonament należy składać w siedzibie Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów (MATiP), znajdującej się przy ul. Ks. Jałowego 23A w Rzeszowie. Oprócz wniosku konieczny jest również dowód rejestracyjny pojazdu, zaświadczenie o zameldowaniu lub umowa najmu oraz dokument, poświadczający rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Przypomnijmy, że do 1 października strefa płatnego parkowania Rzeszowie liczyła około 2,2 tys. miejsc parkingowych i podzielona była na dwie podstrefy. Podstrefę niebieską obejmującą ścisłe centrum miasta, oraz podstrefę pomarańczową obejmującą ulice przylegające do centrum. W ramach poszerzenia strefy płatnego parkowania powstanie dodatkowo ponad 1 tys. dodatkowych miejsc parkingowych.

Roczne dochody z opłat w strefie płatnego parkowania wynoszą ok. 1,5 mln zł.

Wokul

Taki obszar obejmuje strefa płatnego parkowania od 1 października. Na zielono i czerwono zaznaczono dwie nowe podstrefy
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4