Konkurs plastyczny „Kolędnicy-Wędrownicy”. Już można wysyłać prace

KATEGORIA: KULTURA / 3 listopada 2019

Fot. GOKiB w Krasnem

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem zaprasza do udziału w Jubileuszowej XX edycji Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Kolędnicy-Wędrownicy”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, podopiecznych ośrodków kultury i instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą z województwa podkarpackiego.

Temat konkursu dotyczy dawnej oraz obecnej tradycji kolędowania. Na pracach przedstawiane mogą być całe sceny wielopostaciowe, lub poszczególne ulubione postacie kolędujące. Liczy się kreatywność. Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych z kulturą narodową i obrzędowością regionalną oraz pobudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, indywidualnie zrobioną pracę wykonaną dowolną techniką (z wyłączeniem plasteliny i kompozycji z ziaren jako technik nietrwałych). W wypadku prac płaskich np. malarstwo, wydzieranka, wycinanka itp. preferowany jest format A3 lub większy.

Prace należy składać do dnia 29 listopada (piątek) 2019 r. do godz. 17.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem lub można wysłać pod adres: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem 36-007, Krasne 743.

Rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie GOKiB w Krasnem. Regulamin oraz karta zgłoszenia znajduje się na stronie http://gokkrasne.pl/

Kam.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4