Na UR od 24 stycznia znów zajęcia zdalne. Co z sesją egzaminacyjną?

KATEGORIA: EDUKACJA / 18 stycznia 2022

Fot. Paweł Bialic

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem podjął decyzję przejściu w następnym tygodniu na tryb zajęć zdalnych. Sesja egzaminacyjna ma odbyć się w formie stacjonarnej i zdalnej.

Od 24 stycznia nauczanie zdalnie

Zajęcia w trybie zdalnym na Uniwersytecie Rzeszowskim były prowadzone od 6 grudnia do 9 stycznia. Potem wróciła nauka hybrydowa. Zdalnie odbywały się zajęcia, w których uczestniczyło ponad 50 osób. Pozostałe zajęcia mogły być prowadzone w sposób tradycyjny. To wywołało poruszenie wśród części studentów, którzy obawiali się o swoje zdrowie.

Zgodnie z zarządzeniem rektora UR Sylwestra Czopka z 18 stycznia, nauka w trybie hybrydowym nadal będzie realizowana do 23 stycznia. Jednak w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz celem ograniczenia bezpośrednich kontaktów i zachowania jak największego dystansu społecznego, od 24 stycznia do 30 stycznia uczelnia przejdzie w tryb nauczania zdalnego.

- Od 24 stycznia 2022 r. do 30 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne, stanowiące uzupełnienie tygodni dydaktycznych z semestru zimowego 2021/2022, będą realizowane na zasadach obowiązujących w okresie od 6.12.2021 r. do 9.01.2022 r. (w kontakcie pozostają jedynie zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne - zgodnie z Zarządzeniem 226/2021 z dnia 29.11.2021 r.). czytamy w komunikacie władz UR.

Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie kontaktowej w budynkach UR muszą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Sesja stacjonarnie i zdalnie

Komunikat informuje również o planowanym trybie przeprowadzenia zimowej sesji egzaminacyjnej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Egzaminy pisemne mają odbyć się w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Z kolei egzaminy ustne będą realizowane w formie zdalnej, jednak na wniosek prowadzącego, dziekan kolegium może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu w kontakcie bezpośrednim w budynku UR. Dotyczy to również „zerówek” czyli egzaminów przeprowadzanych jeszcze przed sesją.

Egzaminy dyplomowe odbędą się w kontakcie bezpośrednim w budynkach UR, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Choć tu trzeba zaznaczyć, że na uzasadniony wniosek studenta lub członka komisji egzaminacyjnej, dziekan kolegium może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej.

Zgodnie z komunikatem rektora UR nieobecność studenta na egzaminie z powodu objęcia go izolacją lub kwarantanną będzie nieobecnością usprawiedliwioną. Na udokumentowany wniosek studenta, uczelnia musi umożliwić mu przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym, niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej wniosek, w drodze przywrócenia terminu (także w okresie sesji egzaminacyjnej poprawkowej). Zasady organizacji semestru letniego 2021/2022 mają zostać ustalone na początku przyszłego miesiąca.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4