Absolwenci kierunku lekarskiego na UR po raz drugi odebrali dyplomy

KATEGORIA: EDUKACJA / 12 września 2022

Fot. Uniwersytet Rzeszowski

To kolejny historyczny moment dla Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stu piętnastu absolwentów i absolwentek kierunku lekarskiego realizowanego na tej uczelni odebrało swoje dyplomy. Tym samym zakończony został drugi, pełny cykl kształcenia przyszłych lekarzy studiujących na uruchomionym w 2015 roku kierunku.

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów wyższych absolwentom kierunku lekarskiego odbyła się w niedzielę, 11 września. To już drugie dyplomatorium kierunku lekarskiego w murach UR. Nowi absolwenci złożyli przysięgę i dołączyli do grona dotychczasowych 222 młodych lekarzy, których wykształcił Uniwersytet Rzeszowski.

Wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim został złożony w Ministerstwie Zdrowia oraz Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w listopadzie 2013 roku, a w lipcu 2014 roku UR otrzymał pozytywną decyzję.

Obecnie strukturę Kolegium Nauk Medycznych tworzą trzy instytuty: Instytut Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu i Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej oraz Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Centrum Symulacji Medycznej, Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie.

Red.

Zdjęcia: Uniwersytet Rzeszowski

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4