Dwujęzyczni od przedszkola - na Podkarpaciu rusza nowy program pilotażowy

KATEGORIA: EDUKACJA / 14 września 2022

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

Dwujęzyczni od przedszkola – pod taką nazwą odbyła się w środę 14 września w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie konferencja, która zainaugurowała realizację programu pilotażowego wspierającego dwujęzyczność w podkarpackich przedszkolach.

W wydarzeniu wzięli udział: wicemarszałek Piotr Pilch, członek zarządu województwa Anna Huk, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch oraz prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, dyrektorzy i wychowawcy przedszkoli z Podkarpacia, w których będzie realizowany projekt.

- Samorząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o przygotowaniu i wdrożeniu programu pilotażowego, którego celem jest wychowanie do dwujęzyczności dzieci uczęszczających do przedszkoli. Dostrzegamy coraz większą potrzebę rozwoju kompetencji językowych wśród mieszkańców województwa podkarpackiego, w tym kompetencji związanych z dwu- lub wielojęzycznością. Język angielski staje się narzędziem globalnej komunikacji. Gospodarka światowa porozumiewa się po angielsku. Język ten ma siłę kulturotwórczą – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch.

Program będzie realizowany w roku szkolnym 2022/2023 przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przy zaangażowaniu Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie i Bibliotek Pedagogicznych. Weźmie w nim udział 25 przedszkoli z Podkarpacia (w tym: 625 dzieci w wieku 4-5 lat).

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreślając wartość pilotażowego programu wyraziła nadzieję, że docelowo uda się także realizować go, w całym województwie.

– Warto mówić o zaletach dwujęzyczności. Ostatnie działania, które miały miejsce po 24 lutego, w związku z wojną na Ukrainie, spowodowały, że Podkarpacie, Rzeszów stały się takim skrawkiem Polski, w którym praktycznie bywali przedstawiciele całego świata. Mieliśmy tutaj reprezentacje mediów ogólnoświatowych, delegacje przywódców państw wielu krajów. Pojawiali się ludzie, którzy posługiwali się językiem innym niż język polski. Z naszego doświadczenia jasno wynikało, że dominował język angielski, jako język wzajemnej komunikacji – zauważyła Ewa Leniart.

- Bardzo cieszy mnie fakt, że Podkarpacie dołącza do województw, w których program pilotażowy jest realizowany. Przede wszystkim dlatego, że jest on innowacyjny, a nam dzisiaj we współczesnej edukacji potrzeba otwarcia na innowacje. Ta innowacyjność jest wpisana w wiele elementów naszego codziennego życia, również otoczenia społeczno-gospodarczego – mówiła podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch.

Celem programu jest wprowadzenie w przedszkolach wychowania dwujęzycznego polegającego na powszechnym, codziennym i równoległym do języka ojczystego, nauczaniu języka angielskiego. Program ma stworzyć przyjazne i wolne od stresu środowisko nauczania i uczenia się w celu uruchomienia wewnętrznej motywacji dzieci do wzrastania w dwujęzyczności z językiem angielskim.

Wartość programu pilotażowego wyniesie 180 tys. zł. Wnioski z pilotażu posłużą do zaplanowania podobnych działań na większą skalę w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Program wpisuje się w wyzwania zdefiniowane w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030, związane z zapewnieniem i utrzymaniem wysokiej jakości edukacji i dostępności usług edukacyjnych w regionie, w szczególności w zakresie wspierania nauki języków obcych na wszystkich etapach edukacyjnych.

Patronat nad konferencją objął minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Red.

Zdjęcia: Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4