Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczelnia się zmienia

KATEGORIA: EDUKACJA / 1 października 2019

Fot. Michał Święcicki/Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski zainaugurował 1 października nowy rok akademicki. Wtorkowa inauguracja rozpoczęła się Mszą świętą w kościele akademickim pw. św. Jadwigi Królowej, po której uczestnicy przeszli do auli uniwersytetu przy ul. Pigonia.

Po odegraniu hymnu państwowego i uroczystym otwarciu uroczystości głos zabrał rektor uczelni prof. Sylwester Czopek, który mówił m.in. o ważnych zmianach, jakie zaszły w strukturach uczelni. Są one związane z tzw. Ustawą 2.0, czyli ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W wyniku reformy, od tego roku w miejsce 12 wydziałów na rzeszowskiej uczelni będą funkcjonowały cztery kolegia: medyczne, nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych.

- Zmiany są konieczne, aby odnaleźć się w świecie o coraz większej konkurencyjności, do jakiej zmusza nas nowe prawo – mówił rektor UR, prof. Sylwester Czopek.

Fot. Michał Święcicki/Uniwersytet Rzeszowski

Po wystąpieniach władz uczelni zostały wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Laury Rektora. Głos zabrali też zaproszeni goście.

– Inauguracja nowego roku to szczególne wydarzenie dla całej społeczności akademickiej. To symboliczny dzień, dający początek nowym wyzwaniom, poważnym planom, dojrzałym postanowieniom, a niejednokrotnie ogromnym zmianom zachodzącym w życiu młodych ludzi. Rozpoczyna się bowiem kolejny rok pracy, zdobywania wiedzy oraz potrzebnych umiejętności, które staną się inwestycją w przyszłość – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, życząc wspólnocie akademickiej wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności.

Fot. Michał Święcicki/Uniwersytet Rzeszowski

Z kolei marszałek województwa podkreślał, że dynamiczny rozwój gospodarki wymaga zmian w podejściu do kształcenia.

- Wchodzące na rynek pracy kolejne roczniki absolwentów muszą zostać wyposażone w kompetencje, których gospodarka przyszłości będzie od nich oczekiwać. To jest obecnie największe wyzwanie dla świata nauki i systemu kształcenia młodzieży – mówił marszałek Władysław Ortyl, zapewniając, że samorząd województwa dokłada wielu starań, aby wpierać wszystkie podkarpackie uczelnie.

Fot. Michał Święcicki/Uniwersytet Rzeszowski

Wykład inauguracyjny „Dla kogo archeologia?” wygłosił prof. Andrzej Kokowski z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie.

Fot. Michał Święcicki/Uniwersytet Rzeszowski

Oprócz okolicznościowych wystąpień podczas inauguracji zabrzmiało także uroczyste „Gaudeamus igitur”. Uroczystość uświetnił występ Chóru Wydziału Muzyki UR pod dyrekcją dr Anny Marek-Kamińskiej.

Red.

Fot. Michał Święcicki/Uniwersytet Rzeszowski

Fot. Michał Święcicki/Uniwersytet Rzeszowski

Fot. Kamila Szeliga

Fot. Michał Święcicki/Uniwersytet Rzeszowski

Fot. Michał Święcicki/Uniwersytet Rzeszowski

Fot. Michał Święcicki/Uniwersytet Rzeszowski

Fot. Kamila Szeliga

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4