Bezpieczne ferie 2022. Podkarpackie służby przygotowane do działań

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 15 stycznia 2022

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych były tematem posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu w piątek, 14 stycznia przewodniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Od 17 stycznia do 27 lutego br. w Polsce odbywać się będą ferie zimowe, które zostały podzielone na cztery tury. Jako pierwsi na wypoczynek udadzą się dzieci i młodzież z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego. Z kolei ostatnia tura rozpocznie się 14 lutego i obejmie uczniów z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

Podczas piątkowego posiedzenia wojewoda przekazała podległym służbom i inspekcjom zalecenia w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.

– Okres ferii zimowych stanowi dla służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie czas mobilizacji oraz podejmowania dodatkowych przedsięwzięć i wyzwań w celu zminimalizowania najczęściej występujących w tym okresie zagrożeń, tym bardziej w okresie trwającej pandemii – powiedziała Ewa Leniart.

– Naszym priorytetem jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom oraz turystom, w tym szczególnie dzieciom wypoczywającym na terenie naszego województwa. Organizując działania należy pamiętać również o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży pozostającej w miejscach zamieszkania. Służby są w pełnej gotowości i będą reagować na każdy problem – dodała wojewoda.

Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwać będą podkarpaccy policjanci. O działaniach informacyjno-edukacyjnych, kontrolnych i prewencyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zimowego wypoczynku mówił komendant wojewódzki policji insp. Dariusz Matusiak. Policjanci podejmą szereg działań związanych z m.in. kontrolą miejsc wypoczynku, zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na stokach narciarskich. Dużą uwagę mundurowi zwrócą na kontrolę autobusów i kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek. Szczegóły TUTAJ.

Wykaz punktów kontroli autobusów – ferie 2022

Jak podkreśliła podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, do tej pory zatwierdzonych zostało 77 różnych form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z Podkarpacia (według danych na 13 stycznia br., baza jest na bieżąco aktualizowana).

Największa liczba zimowisk zgłoszona została przez: szkoły, młodzieżowe domy kultury, towarzystwa przyjaciół dzieci, szczepy harcerskie, miejskie ośrodki sportu i rekreacji, biura podróży i stowarzyszenia.

– Podczas trwania ferii przewidziane są kontrole planowane w ilości około 10 proc., różnych form wypoczynku odbywającego się na naszym terenie, które prowadzone będą przez wizytatorów Kuratorium Oświaty – zaznaczyła kurator Rauch.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Obowiązkiem organizatora jest zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży do właściwego kuratora oświaty przez system bazy wypoczynku. Dzięki niej rodzice i opiekunowie w łatwy i szybki sposób mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. Baza daje gwarancję, że wypoczynek został zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie umieszczone zostały wytyczne MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 oraz informacja o nowej karcie uczestnika wypoczynku wraz ze wzorem.

Wszelkie informacje na temat wypoczynku, organizatorów oraz bazy wypoczynku są ogólnodostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (baza wypoczynku).

Ferie zimowe 2022 – komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki

Służby kontrolują również miejsca wypoczynku pod kątem bezpieczeństwa epidemicznego, żywienia zbiorowego i higieny. Działania profilaktyczno-informacyjne i kontrolne ukierunkowane na minimalizowanie zagrożeń w okresie ferii zimowych przedstawił podkarpacki państwowy inspektor sanitarny Adam Sidor.

Natomiast o stanie gotowości do podejmowania działań w warunkach górskich i podgórskich mówił natomiast Krzysztof Szczurek, naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR.

– Od grudnia jesteśmy w pełnej gotowości, w miarę możliwości zwiększamy, zwłaszcza weekendowo, dyżury ratowników. Sprzęt, którym dysponujemy jest sprawny i gotowy do działań, aktualizowane są na bieżąco komunikaty o warunkach pogodowych i lawinowe mówił Krzysztof Szczurek.

Red.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4