Podkarpacka policja podsumowała 2022 rok. Spadła liczba przestępstw

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 2 lutego 2023

Fot. KWP w Rzeszowie

Podkarpacka policja podsumowała swoją pracę w 2022 roku. Komendant wojewódzki policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak omówił stan bezpieczeństwa na terenie województwa. Przedstawił efekty policyjnych działań, w tym realizację zadań, jakie sytuacja na Ukrainie, nałożyła na funkcjonariuszy. W odprawie służbowej wzięli udział marszałek województwa podkarpackiego i wicewojewoda oraz kadra kierownicza podkarpackiej policji.

4,6 tys. policjantów w garnizonie

Końcem stycznia kadra kierownicza podkarpackiej policji spotkała się, by podsumować miniony rok i omówić zamierzenia na najbliższy czas. W odprawie wzięli udział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr. Wymiar sprawiedliwości reprezentował Adam Fida, zastępca prokuratora regionalnego w Rzeszowie.

Komendant wojewódzki policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak zaprezentował stan bezpieczeństwa w 2022 r., omówił priorytety oraz przedstawił efekty działań podkarpackiej policji. Podziękował przedstawicielom władz wojewódzkich i samorządowych za wsparcie na wielu płaszczyznach. Na ręce komendantów miejskich i powiatowych oraz naczelników wydziałów, przekazał podziękowania dla policjantów i pracowników za ich trud i zaangażowanie.

- Poprzedni rok był dla policji, podobnie jak dla wielu innych służb, niezwykle trudny. Sytuacja za wschodnią granicą, nałożyła na policjantów nowe zadania. Przez wiele miesięcy koncentrowały się one na udzielaniu pomocy uchodźcom oraz zapewnieniu bezpieczeństwa w regionie - czytamy na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

W garnizonie podkarpackim służy 4 620 policjantów oraz zatrudnionych jest 1 130 pracowników cywilnych. W minionym roku do służby w policji przyjęto 182 nowych funkcjonariuszy. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w garnizonie były 32 wakaty.

Profilaktyka społeczna

Podkarpacka policja kontynuowała szeroko zakrojone działania prewencyjne, wdrażając programy profilaktyczne m.in. „Cyberbezpieczni”, „Bezpieczny Senior”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności” czy poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym, skierowane wobec niechronionych użytkowników dróg – pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

W związku z napływem dużej liczby uchodźców z terenu Ukrainy, przygotowano program informacyjno-edukacyjny „Otwarci i odpowiedzialni” skierowany do dzieci i dorosłych, którzy uciekli przed wojną, a także do środowisk, w których funkcjonują. Realizowali go m.in. policyjni profilaktycy oraz dzielnicowi. Do czerwca przeprowadzili blisko 600 spotkań.

Według policji wciąż dużym zainteresowaniem cieszy się Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od września 2016 r. kiedy rozpoczęła swoje funkcjonowanie, mieszkańcy wskazali na mapie Podkarpacia ponad 124 tysiące miejsc lub zdarzeń, które w ich ocenie są niebezpieczne bądź uciążliwe. W minionym roku, funkcjonariusze sprawdzili ponad 20 tysięcy nowych zgłoszeń. Blisko połowa z nich została potwierdzona i wyeliminowana.

Jednym z kierunków rozwoju policji w ostatnich latach jest uspołecznianie jej pracy. - Temu służy rozbudowa sieci posterunków, nowa formuła pełnienia służby przez dzielnicowych oraz wprowadzenie narzędzi ułatwiających współpracę ze społeczeństwem - przekonuje KWP. Do końca 2022 r. reaktywowano 16 posterunków. W ubiegłym roku był to posterunek w Orłach w powiecie przemyskim. W planach jest reaktywacja 5 posterunków (w Jodłowej, Padwi Narodowej, Wielopolu Skrzyńskim, Wielkich Oczach i Fredropolu).

Fot. KWP w Rzeszowie

Stan bezpieczeństwa na podkarpackich drogach

Funkcjonariusze KWP przekonują, że bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem policyjnych działań. Pomimo ogromnego ruchu na drogach regionu, związanego z napływem uchodźców oraz falą pomocy płynącą w kierunku granicy, w minionym roku odnotowano spadek liczby zdarzeń drogowych. W 2022 r. doszło do 1.059 wypadków, o 161 mniej niż przed rokiem. W tych wypadkach zginęło 88 osób (o 7 mniej), a 1.262 osoby zostały ranne (mniej o 181).

W ciągu całego roku policjanci przeprowadzili blisko 780 tys. kontroli stanu trzeźwości. Ujawnili 2419 nietrzeźwych kierowców, o 1760 mniej niż rok wcześniej.

W 2022 r. zmniejszyła się liczba wykroczeń popełnianych przez kierujących z 226 143 do 183 579. Spadła też liczba przekroczeń dopuszczalnej prędkości: takich wykroczeń odnotowano na podkarpackich drogach ponad 99 tysięcy, rok wcześniej było ich ponad 120 tysięcy. Wyraźnie zmniejszyła się liczba ujawnionych przekroczeń o co najmniej 50 km/h w obszarze zabudowanym, z 3861 (w 2021 r.) do 2100.

Działania na granicy z Ukrainą

Od 24 lutego, policjanci garnizonu podkarpackiego zaangażowani byli w działania na terenie przygranicznym. Wspierali ich funkcjonariusze z innych województw, łącznie ponad 7500 funkcjonariuszy. Ich zadania koncentrowały się na zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach, w pobliżu przejść granicznych, w punktach recepcyjnych, na dworcach.

Policjanci również zabezpieczali konwoje z pomocą humanitarną, przewóz osób transportem kolejowym i drogowym, prowadzili działalność profilaktyczną, angażowali się w zbiórki i inne akcje pomocowe.

Spadek przestępczości

Od lat w statystykach województwo podkarpackie jest jednym z najbezpieczniejszych regionów. Wskaźnik zagrożenia przestępczością dla naszego województwa jest najniższy w kraju.

- W ubiegłym roku, pomimo napływu ogromnej liczby cudzoziemców uciekających przed wojną, na Podkarpaciu zmniejszyła się liczba przestępstw. Ogółem stwierdzono 26 885 przestępstw, to o 2721 mniej niż w roku poprzednim. Zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych, których odnotowano 14 420. Rok wcześniej było ich o 592 więcej. Poziom wykrywalności wyniósł ponad 66 proc. - czytamy w komunikacie podkarpackiej policji.

Odnotowano również spadek liczby przestępstw drogowych z 3350 w 2021 r. do 3072 w 2022 r.

Podkarpacka policja osiąga znaczące sukcesy w zwalczaniu przestępczości narkotykowej. W minionym roku policjanci zabezpieczyli blisko 260 kg narkotyków (o ponad 90 kg więcej niż rok wcześniej) udaremniając tym samym wprowadzenie ich do obrotu.

Skuteczne były też działania funkcjonariuszy zwalczających przestępczość gospodarczą oraz cyberprzestepczość. Funkcjonariusze, w ramach prowadzonych postępowań, zabezpieczyli mienie o wartości przekraczającej 30 mln złotych oraz odzyskali mienie o wartości ponad 10 mln złotych.

Fot. KWP w Rzeszowie

Logistyka - inwestycje i zakupy

W ubiegłym roku Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie zrealizowała 6 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 11 550 889 złotych, to m.in. budowa nowej siedziby Komisariatu Policji II w Rzeszowie (wartość kosztorysowa to ok. 35 mln złotych), modernizacja posterunków policji w Skołyszynie i Harasiukach, budowa nowej siedziby komisariatu w Rudniku nad Sanem oraz posterunku w Pysznicy.

W 2022 r. zakupiono 43 nowe pojazdy służbowe, w tym 20 nowoczesnych motocykli dla policjantów ruchu drogowego. Zakup 8 radiowozów był współfinansowany ze środków przekazanych przez lokalne samorządy. Na Fundusz Wsparcia Policji w ubiegłym roku trafiły środki w kwocie niemal 2 mln złotych.

Opr. Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4