Rusza rozbudowa drogi z Rzeszowa do Jasionki. Wbito pierwszą łopatę

KATEGORIA: INWESTYCJE / 13 lipca 2022

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Ruszyła rozbudowa 5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 na terenie gminy Trzebownisko od granicy Rzeszowa do Jasionki. W środę, 13 lipca dokonano uroczystego „wbicia łopaty” pod przebudowę drogi. Jak podkreślają władze województwa, to ważna inwestycja, która przyczyni się do zwiększenia przepustowości ruchu ze stolicy Podkarpacia w kierunku północnym i przełoży się na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru.

Symbolicznego „wbicia łopaty” dokonali między innymi: marszałek Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki - Ewa Leniart, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Paweł Olejnik, wójt Trzebowniska - Lesław Kuźniar oraz Grzegorz Domaradzki - dyrektor oddziału Budownictwa Infrastrukturalnego Południe Budimex.

- To kolejna inwestycja, która poprawi jakość komunikacji w naszym regionie i będzie służyć nie tylko mieszkańcom Rzeszowa, ale też gminy Trzebownisko. Jesteśmy w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym i ważne jest, aby ten obszar miał spójną politykę i działania, jeśli chodzi o rozwój i jakość infrastruktury. Dzięki tej drodze skróci się czas dojazdu do lotniska, ale też dojazd do pracy dla wszystkich, którzy pracują w strefie ekonomicznej. Cieszę się, że udało się wykorzystać ostatnie pieniądze z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, co przełoży się na pozytywny efekt w postaci nowej drogi – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Paweł Olejnik, zastępca prezesa PARP mówił, że ta inwestycja drogowa to zasługa marszałka.

- Tylko dzięki determinacji marszałka Ortyla udało się pozyskać te ostatnie środki z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Gratuluję bardzo tej ważnej dla Podkarpacia inwestycji – powiedział.

Nowa droga skróci czas przejazdu pomiędzy Rzeszowem a Portem Lotniczym i strefą ekonomiczną w Jasionce oraz węzłem S-19, ale także poprawi bezpieczeństwa ruchu kierowców, pieszych i rowerzystów. Pięciokilometrowy odcinek będzie miał cztery pasy ruchu oraz zyska ścieżki pieszo-rowerowe i obustronne chodniki. Powstaną tam także dwa ronda, most na rzece Mrowla, zatoki autobusowe i nowe oświetlenie.

Także wojewoda podkarpacki Ewa Leniart gratulowała marszałkowi inwestycji.

- Gratuluję marszałkowi kolejnej ważnej inwestycji dla rozwoju zarówno samego Rzeszowa, jak też przylegającej gminy Trzebownisko, czyli centralnej części naszego województwa. Ta droga, która ma być rozbudowana i podniesiona do wyższego standardu, to ułatwienie w dostępie do lotniska i strefy ekonomicznej. Z tego powodu jej znaczenie jest bardzo duże – mówiła wojewoda.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Z rozbudowy drogi zadowolenia nie krył również Lesław Kuźniar, wójt gminy Trzebownisko, na terenie której znajduje się inwestycja.

- Ja bardzo się cieszę z tej inwestycji. Wiem, że ta droga jest ważna, bo połączy lotnisko i strefę ekonomiczną, ale też będzie służyć mieszkańcom naszej gminy – powiedział wójt Kuźniar.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 jest obecnie największą inwestycją drogową w perspektywie lat 2014-2020 realizowaną przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 wynosi ponad 95 mln zł, co stanowi aż 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Wartość projektu ogółem to ponad 124 mln zł, natomiast wkład własny z budżetu województwa opiewa na kwotę ponad 28 mln zł.

Inwestorem w imieniu województwa podkarpackiego jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Wykonawcą jest firma Budimex S.A z siedzibą w Warszawie, a inżynierem kontraktu jest ZDI sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu.

Red.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4