Rzeszowski ZTM świętuje. Mija 10 lat od powstania miejskiej jednostki

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 30 listopada 2019

Prezes MPK Rzeszów Marek Filip i dyrektor ZTM Anna Kowalska
Fot. Karol Woliński

W tym roku przypada 10. rocznica powołania Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Z tej okazji w siedzibie ZTM przy ul. Trembeckiego w piątek odbyły się uroczystości związane z jubileuszem miejskiej instytucji. Powiązano je z podpisaniem umowy na dostawę 60 nowych autobusów gazowych dla Rzeszowa oraz aneksem do porozumienia z Narodowym Centrum Rozwoju i Badań, w sprawie wdrażania bezemisyjnego transportu publicznego, które Rzeszów zawarł w 2017 roku.

W uroczystościach związanych z 10-leciem ZTM w Rzeszowie wzięli udział przedstawiciele władz Rzeszowa, w tym wiceprezydent Marek Ustrobiński, a także dyrekcja i pracownicy miejskiej jednostki odpowiedzialnej za organizację transportu publicznego w Rzeszowie.

- ZTM bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich zadań, sprawnie współpracuje z władzami samorządowymi, a przede wszystkim zapewnia sprawną komunikację pasażerską - powiedział Marek Ustrobiński.

Wiceprezydent Marek Ustrobiński
Fot. Karol Woliński

Czy taką samą dobrą opinię o pracy jednostki podzielają również mieszkańcy Rzeszowa? Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach pasażerowie rzeszowskiej komunikacji miejskiej co chwilę zgłaszali problemy z awariami biletomatów, czy notorycznie spóźniającymi się autobusami, za co również odpowiada ZTM, który wyznacza trasy, ustala rozkłady jazdy i zajmuje się emisją biletów.

Podczas spotkania przedstawiono prezentację, która miała na celu podsumować dotychczasową działalność ZTM, powstałego w 2009 roku. Należy przypomnieć, że do momentu powstania ZTM za planowanie, organizację i zarządzanie transportem publicznym odpowiadało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie. Jednak w związku z nowymi przepisami prawa (m.in. unijnym rozporządzeniem z 2007 r.) oraz na podstawie doświadczeń innych miast zdecydowano się na powołanie nowego organu, który miałby przejąć te zadania od MPK pełniącego od tego czasu jedynie funkcję operatora realizującego przewozy w mieście.

Wśród ważniejszych wydarzeń związanych z działaniem ZTM w Rzeszowie wymieniono otwarcie Dworca Lokalnego w Rzeszowie, rozpoczęcie działań w sprawie budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, zakup nowego taboru autobusowego, wdrażanie inteligentnego systemu transportowego czy wprowadzenie darmowej komunikacji dla uczniów z Rzeszowa. Następnie wręczono pamiątkowe nagrody zasłużonym pracownikom ZTM, przedstawicielom władz Rzeszowa oraz dyrektor ZTM Annie Kowalskiej.

- Dziękuję szczególnie pracownikom, jest to wspaniała załoga, na którą mogę zawsze liczyć. Jestem wdzięczna również władzom miasta za dobrą współpracę - mówiła Anna Kowalska.

Wokul

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4