Co z przejęciem zamku? Minister Warchoł: Środki na budowę sądu znajdą się

KATEGORIA: INWESTYCJE / 14 stycznia 2020

Fot. Karol Woliński

W budżecie Rzeszowa na 2020 rok jedną z ważniejszych inwestycji ma być wykup Zamku Lubomirskich, na co władze miasta chcą przeznaczyć 5 mln zł (na ten rok - cała operacja będzie kosztować Rzeszów dwa razy więcej). Jak wiadomo, zamek jest obecnie siedzibą Sądu Okręgowego, jednak we wrześniu 2019 roku doszło do podpisania listu intencyjnego w sprawie budowy nowej siedziby sądu przy ul. Dołowej w Rzeszowie (w sąsiedztwie gmachu Sądu Rejonowego) oraz przekazania zamku na rzecz miasta w celu prowadzenia tam działalności kulturalnej.

Pod listem intencyjnym podpisali się prezesi Sądu Okręgowego oraz Apelacyjnego w Rzeszowie, a także prezydent miasta Tadeusz Ferenc wraz z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Warchołem, który osobiście zaangażował się w tą sprawę. Przypomnijmy, że w momencie podpisywania listu intencyjnego znajdowaliśmy się w środku kampanii wyborczej do parlamentu. Sprawa oddania pod zarząd miasta zamku była jednym z kluczowych zadań w nowej kadencji Sejmu jakie przed sobą stawiał wtedy jeszcze kandydat do Sejmu i zarazem wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Dodajmy, że dość nieoczekiwanie Warchoł znalazł się też w centrum uwagi ze względu na poparcie jakiego udzielił mu prezydent Ferenc. To zaś pewno pomogło w uzyskaniu przez wiceministra mandatu posła, który został ponownie wiceministrem sprawiedliwości (tym razem już jako sekretarz stanu).

Wiemy, że pieniądze na wykup zamku przez miasto znajdują się w budżecie Rzeszowa na 2020 rok. Jednak na razie próżno szukać środków na budowę nowego gmachu Sądu Okręgowego w budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości na ten rok. A wydaje się to naturalnym biegiem zdarzeń, ponieważ aby miasto mogło przejąć obiekt do swoich celów, najpierw sąd musi rozpocząć pracę w nowym miejscu. Pytanie w sprawie planów Ministerstwa Sprawiedliwości i rządu co do budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie zadał podczas niedawnego posiedzenia Sejmu jeden z podkarpackich posłów Wiesław Buż z klubu Lewicy.

- Prezydent Rzeszowa i Rada Miasta podjęli w tej sprawie zobowiązania dotyczące przekazania w celu realizacji tego zadania działki oraz znacznego wkładu finansowego. Jak i kiedy rząd zrealizuje te obietnice z kampanii wyborczej? Jak zrealizuje to zadanie, skoro w projekcie budżetu na 2020 r. to zadanie nie występuje? - brzmi fragment wystąpienia posła Wiesława Buża z 8 stycznia tego roku w Sejmie.

Zapytany przez nas wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł tłumaczy, że wszelkie procedury dotyczące budowy nowej siedziby sądu wraz z przekazaniem zamku idą zgodnie z planem. W tym momencie kluczową sprawą jest podpisanie umowy na przekazanie działek pod budowę nowej siedziby sądu przy ul. Dołowej.

- Środki powinny znaleźć się w budżecie państwa oraz resortu po podpisaniu umowy z władzami Rzeszowa dotyczącej przekazania działki pod budowę sądu oraz przekazania zamku. W tym momencie dopinamy szczegóły tego porozumienia i chcemy aby umowa została podpisana w ciągu najbliższych tygodni - mówi wiceminister sprawiedliwości.

Oczywiście nawet jeżeli dojdzie do podpisania wszelkich porozumień i kwestie formalne zostaną dopięte na ostatni guzik, miasto obejmie trwały zarząd nad zamkiem dopiero po wybudowaniu nowej siedziby i przeprowadzce tam pracowników Sądu Okręgowego. Budowa nowego gmachu Sądu Okręgowego może potrwać kilka lat. Jak deklarowali miejscy urzędnicy we wrześniu zeszłego roku gdy podpisano list intencyjny, zamek po objęciu nad nim zarządu przez miasto miałby zostać obiektem, w którym będą obywać się wydarzenia kulturalne i artysytyczne. W planie jest organizacja tam wystaw realizowanych przez Muzeum Okręgowe, Muzeum Dobranocek czy Biuro Wystaw Artystycznych. Nie powinno również zabraknąć miejsca na działalność teatralną oraz koncertową. Obiekt ma być również otwarty dla turystów.

Pierwsze zalążki wykorzystania powierzchni zamku w celach kulturalnych mogliśmy obserwować w ostatnich miesiącach. W październiku na dziedzińcu zamku odbył się koncert plenerowy „TreVoci with love”, w którym udział mogli wziąć mieszkańcy Rzeszowa. Z kolei ostatnio w jednej z sal Zamku Lubomirskich odbył się koncert noworoczny z udziałem śpiewaków operowych oraz towarzyszącej im orkiestry. Oprócz tego przy okazji koncertu noworocznego otwarto wystawę pt. „Dawny i współczesny Rzeszów”.

Karol Woliński

Po listem intencyjnym z września ub. r. o przekazaniu zamku miastu i budowie nowego gmachu sądu podpisali się prezydent Tadeusz Ferenc i wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł
Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4