Krócej koleją z Rzeszowa w Bieszczady. Są środki na dokumentację projektu

KATEGORIA: INWESTYCJE / 28 marca 2019

Fot. Karol Woliński

Inwestycja budowy łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie, która ma umożliwić bezpośrednią jazdę pociągów oraz krótszy czas podróży na trasie z Rzeszowa do Krosna czy w Bieszczady jest na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. Otrzymała ona właśnie potężny zastrzyk finansowy w postaci dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W czwartek zarząd województwa podkarpackiego oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A podpisały w tej sprawie umowę dotyczącą dofinansowania dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji budowy łącznicy. Dofinansowanie zostanie przyznane również na wykonanie dokumentów projektowych i przedprojektowych dotyczących realizacji modernizacji tras Jasło - Zagórz i Zagórz - Łupków.

- To bardzo oczekiwana inwestycja dla Krosna i Bieszczad, która skróci czas podróży do Rzeszowa oraz do centralnej Polski. Bardzo cieszymy się, że przystępujemy do etapu realizacji dokumentacji projektowej. Ten nowy odcinek linii kolejowej ma służyć nie tylko dla Krosna i Bieszczad ale dla całego Podkarpacia – powiedział wicemarszałek województwa Piotr Pilch o inwestycji budowy łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie.

Wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch
Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Mateusz Wanat, zastępca dyrektora Regionu Południowego ds. projektów unijnych PKP PLK uważa, że zapowiadane inwestycje kolejowe oznaczają wyłącznie korzyści dla mieszkańców Rzeszowa oraz całego Podkarpacia.

- W ramach realizacji tych zadań będziemy budować nowe przystanki, nowe perony, wszystkie wyposażone i spełniające warunki dla osób z trudnościami poruszania się. Mieszkańcy miejscowości leżących obok Rzeszowa dzięki tym inwestycjom będą mogli komfortowo dotrzeć do Rzeszowa i podobnie rzeszowianie również będą mieli taki komfort podróżując w inne części Podkarpacia - stwierdził Mateusz Wanat.

Mateusz Wanat, zastępca dyrektora Regionu Południowego ds. projektów unijnych PKP PLK
Fot. Karol Woliński

Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie, która połączy linie kolejowe Rzeszów Jasło (nr 106) i Stróże – Krościenko (nr 108), przyniesie korzyści dla pasażerów, ale ma również pełnić ważną rolę w kwestiach rozwoju gospodarczych w związku z planowanymi inwestycjami w branży naftowej w regionie, o czym poinformował poseł PiS Piotr Babinetz.

- Ta inwestycja będzie miała znaczenie dla rozwoju przemysłu naftowego na Podkarpaciu, gdyż w Rafinerii Jedlicze w ramach Orlen Południe będzie budowana instalacja do produkcji bioetanolu II generacji, a do tego potrzebny jest transport kolejowy - powiedział poseł Babinetz.

Poseł Piotr Babinetz
Fot. Karol Woliński

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przedprojektowej przy budowie łącznicy kolejowej Jedlicze–Szebnie ma kosztować 5,53 mln zł, z czego, dzięki podpisanej w czwartek umowie 3,82 mln zł będzie pochodziło z RPO województwa podkarpackiego. Dokumentacja ma być gotowa w pierwszej połowie 2020 roku.

Łącznica będzie miała długość 3,545 km. Rozpocznie się w km 57,500 linii nr 106 między przystankami osobowymi Szebnie i Wojaszówka, zaś skończy w km 57,642 linii nr 108, przed przystankiem osobowym Jedlicze Męcinka. Po konsultacjach społecznych zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe podjął decyzję o wyborze do dalszej realizacji projektu wariantu nr 2 przebiegu trasy. Przewiduje on budowę ok. 400-metrowego tunelu pod wzgórzem Winnica, objętym obszarem ochrony Natura 2000. Łącznica będzie miała jeden tor, przystosowany do prędkości 100 km/h. Czas jazdy pociągu osobowego z Krosna do Rzeszowa ma docelowo skrócić się ze 128 minut do ok. 80 minut.

Dokumentacja wymagana aby zrealizować modernizację linii kolejowej Jasło - Nowy Zagórz (linia nr 108) ma kosztować 13,5 mln zł, a dofinansowanie w ramach RPO wyniesie 9 mln zł. Ma być ona gotowa końcem 2020 roku. W przypadku dokumentacji projektu rewitalizacji linii Nowy Zagórz - Łupków (linia nr 107) jej koszt wyniesie 13,1 mln zł, dofinansowanie 9 mln zł, a czas jej realizacji określono na 2022 rok. Stworzenie dokumentacji projektowej dla wszystkich trzech wyżej wspomnianych inwestycji będzie kosztowało ok 32 mln zł, z czego jak można wyliczyć ok. 22 mln zł będzie pochodziło z dofinansowania w ramach RPO.

Wokul

Planowany przebieg łącznicy Jedlicze - Szebnie. Do realizacji został wybrany wariant 2 (kolor zielony)
Fot. PKP PLK

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4