Autosan i Isuzu konkurują w przetargu na autobusy dla MKS

KATEGORIA: INWESTYCJE / 6 marca 2019

Autosan testowany na liniach MKS na rzeszowskim dworcu PKS kilka lat temu
Fot. Facebook PKS w Rzeszowie S.A.

Znane są oferty jakie wpłynęły w czwartym już przetargu na dostawę 15 autobusów o długości 12-metrów prowadzonym przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”. Wozy mają obsługiwać połączenia na liniach Międzygminnej Komunikacji Samochodowej (MKS).

Dotychczasowe postępowania z różnych powodów kończyły się unieważnieniami. Tymczasem realizacja projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”, w ramach którego kupowane są autobusy przez Związek Gmin ma zakończyć się 30 listopada bieżącego roku. Czy tym razem uda się wyłonić dostawcę pojazdów?

Swoje oferty przedstawiło trzy firmy. Realnie jednak tylko dwie, bo choć w postaci elektronicznej złożył ją również Solaris, to jego plik formularza ofertowego pozbawiony jest danych i zawiera wyłącznie plik podpisu elektronicznego.

Skutecznie swoje oferty złożyły więc firmy Autosan z Sanoka i Busimport.pl z Gierałtowa (woj. wielkopolskie).

Autosan zaproponował za dostawę autobusów kwotę 16 mln 143 tys. 750 zł. Obniżył więc swoje oczekiwana finansowe o ponad milion, bo w ostatnim przetargu, unieważnionym właśnie z powodu kwot przekraczających budżet zamawiającego, spółka z Sanoka proponowała 17 mln 269 tys. 200 zł.

Busimport.pl, dealer autobusów marki Isuzu, zaproponował tymczasem kwotę 16 mln 31 tys. 205 zł.

Związek Gmin „PKS” dysponuje natomiast nadal budżetem w wysokości 16 mln 144 tys. 91 zł i 17 gr. Obie oferty mieszczą się zatem w budżecie zamawiającego. Obaj oferenci proponują autobusy o pojemności 101 i więcej miejsc pasażerskich i gwarancję całopojazdową wynoszącą 48 miesięcy. Chociaż oferta z Sanoka jest droższa, to porównanie pozostałych warunków technicznych oferowanych przez obie firmy autobusów wskazuje jednak na bardziej prawdopodobne zwycięstwo Autosana.

W kilku kategoriach zaproponował on rozwiązania wyżej punktowane w specyfikacji przetargu: poszycie boczne z podziałem poziomym i pionowym (konkurent tylko z pionowym), liczbę miejsc siedzących dostępnych z niskiej podłogi – 12 i więcej (konkurent 10-11), ilość czynnika chłodzącego w układzie klimatyzacji do 7 kg (konkurent powyżej 7 kg) i zużycie paliwa według testu SORT 2 do 34,5 l włącznie (konkurent pow. 36,5 do 37 l).

O tym jakie będzie rozstrzygnięcie zdecyduje oczywiście analiza ofert. Wszystko wskazuje na to, że ZG „PKS” będzie spieszył się z rozstrzygnięciem, bo czasu na realizację zamówienia nie ma dużo. To tylko 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Trzeba jednak liczyć się z możliwymi odwołaniami i kontrolą ofert przez Urząd Zamówień Publicznych.

15 sztuk nowych 12-metrowych autobusów dołączy do 39 krótszych wozów marki Iveco wybranych w oddzielnym postępowaniu.

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” jest organizatorem sieci MKS obsługującej połączenia Rzeszowa i podrzeszowskich gmin oznaczone numerami zaczynającymi się od 200. Do związku należy 9 samorządów: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn. Nie do wszystkich jednak docierają autobusy MKS. Ponadto 3 z nich: Boguchwała, Świlcza i Tyczyn ma umowę z Zarządem Transportu Miejskiego i na ich terenie funkcjonują linie obsługiwane przez rzeszowskie MPK (w Boguchwale równolegle z MKS).

Krzysztof Kuchta

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4