Kolejny sukces europosła Poręby w sprawie S19. Dziś podpisano umowę...

KATEGORIA: INWESTYCJE / 15 maja 2019

Europoseł Tomasz Poręba
Fot. Paweł Bialic

W środę (15 maja), na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w Stobiernej uroczyście podpisano umowę na wykonanie Koncepcji Programowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej (DUŚ) na dobudowę drugiej jezdni S19 od Sokołowa Młp. Północ do Jasionki na długości 15 km. Teraz droga ma trzy pasy ruchu w układzie dwa plus jeden, z tym, że na pasie środkowym co jakiś czas występują wysepki i zmiana kierunku ruchu.

W uroczystości uczestniczył Tomasz Poręba, poseł do Parlamentu Europejskiego (Prawo i Sprawiedliwość), który od lat na arenie europejskiej zabiega o budowę szlaku komunikacyjnego Via Carpatia, którego droga ekspresowa S19 jest częścią.

- To ważna, strategiczna decyzja z punktu widzenia drogi Via Carpatia, drogi S19, z punktu widzenia bezpiecznego, komfortowego przejazdu po niej. To jest też odpowiedź na prośby mieszkańców Podkarpacia i miejscowości leżących przy tej drodze, aby zmienić, ulepszyć jej parametry, zbudować dodatkowy pas, po to, żeby można było poruszać się w sposób bezpieczny i aby na drodze S19 między Jasionką a Sokołowem nie było już zwężeń, mijanek - powiedział Tomasz Poręba.

Bogdan Tarnawski, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie
Fot. Paweł Bialic

- Istniejące rozwiązanie komunikacyjne w postaci pasów w układzie dwa plus jeden, które od kilku lat już możemy eksploatować jest rozwiązaniem zgodnym z obowiązującymi przepisami technicznymi, natomiast na pewno nie jest to rozwiązanie perspektywiczne. Przede wszystkim jest to rozwiązanie, które odbiegałoby w przyszłości od szlaku komunikacyjnego Via Carpatia, ponieważ cały ten szlak będzie budowany w parametrach dwa razy dwa pasy - wyjaśnił Bogdan Tarnawski, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Jak dodał poseł Poręba, ma nadzieję, że już za kilka lat po wykonaniu koncepcji i rozbudowie drogi na tym odcinku będziemy poruszać się drogą w parametrach dwa pasy plus dwa. Tomasz Poręba podkreślił, że budowę S19 na Podkarpaciu udało się przyspieszyć dzięki ostatnich decyzjom rządu polskiego oraz tym, które zapadły w Parlamencie Europejskim.

- Otwieramy Podkarpacie, otwieramy Polskę na południe Europy. Pamiętajmy że już za dwa, dwa i pół roku przejedziemy całym odcinkiem między Rzeszowem a Lublinem. W przyszłym roku wbijemy, mam nadzieję, pierwszą łopatę pod odcinek na południe od Rzeszowa, w kierunku Babicy, potem na kolejne odcinki do Barwinka - stwierdził Poręba dodając, że jest to flagowa inwestycja rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Bogdan Tarnawski, dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie (z lewej), europoseł Tomasz Poręba i członek zarządu województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek
Fot. Paweł Bialic

- Ostatnio w Parlamencie Europejskim udało się doprowadzić do tego, że wpisaliśmy transgraniczne odcinki drogi S19, chociażby ten między Rzeszowem, Barwinkiem a Koszycami do instrumentu finansowego „Łącząc Europę”, zapewniającego finansowanie ze środków europejskich tej drogi - przypomniał Tomasz Poręba. - Przed nami kolejne zadania w Brukseli. Chcemy wspólnie z polskim rządem, wspólnie z Generalną Dyrekcją w najbliższych miesiącach, najbliższych latach rozpocząć bardzo intensywne negocjacje, aby cały szlak drogi Via Carpatia z południa na północ Europy był finansowany ze środków europejskich w ramach wpisania go do sieci bazowej TEN-T, a więc głównych, strategicznych, najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Unii Europejskiej. To też było celem mojego raportu, który został przyjęty przez Parlament Europejski dwa lata temu większością blisko pół tysiąca posłów do PE.

Poręba zaznaczył też, że głęboko wierzy, że budowy tej drogi nic już nie zatrzyma i że marzenia, które miało kiedyś wielu mieszkańców Podkarpacia zaczynają się spełniać. - Że już niedługo mieszkańcy Podkarpacia wsiądą w samochód, pojadą z południa z Barwinka przez Rzeszów na Lublin, potem odbiją S17 do Warszawy potem na północ Polski i w ciągu kilku godzin będą mogli przemieścić się po terenie naszego kraju właśnie dzięki drodze S19 - powiedział europoseł.

Fot. Paweł Bialic

- Na Podkarpaciu droga S19 ma wiodące znaczenie jeśli chodzi o rozwój naszego województwa - zaznaczył Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa podkarpackiego. - Dla naszego podkarpackiego europosła pana Tomasza Poręby należą się podziękowania dlatego, że niewątpliwie jego skuteczność w europarlamencie doprowadziła do tego, że ta droga jest zmaterializowana. Tym kolejnym marzeniem oczywiście panie europośle jest Centralny Port Komunikacyjny, który będzie taką lokomotywą dla naszego kraju jeśli chodzi o nasze centralne położenie w Europie - dodał Kruczek zwracając się do Poręby.

Umowę podpisali: ze strony wykonawcy, firmy Mosty Katowice Jacek Żur (za stołem z lewej), dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie Bogdan Tarnawski i zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA ds. inwestycji Wiesław Sowa
Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Termin opracowania dokumentacji to 18 miesięcy od podpisania umowy. Wykonawcą jest firma Mosty Katowice. Koszt to: 2 mln 999 tys. 478 zł.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do: wykonania Koncepcji Programowej (KP), wykonania uzupełniającego rozpoznania geologicznego, opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DUŚ) a następnie do uzyskania DUŚ dla rozbudowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ – węzeł Jasionka (tzw. dobudowa drugiej jezdni).

Fot. GDDKiA Oddział w Rzeszowie

W ramach Koncepcji Programowej wykonawca przygotuje m.in. następujące rodzaje opracowań:

- aktualną mapę do celów projektowania dróg w skali 1:1000,

- opinię geotechniczną,

- zatwierdzony projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,

- dokumentację geologiczno-inżynierską,

- zatwierdzony projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej,

- dokumentację hydrogeologiczną,

- dokumentację badań podłoża gruntowego,

- Koncepcję Programową,

- plan działań ratowniczych – część techniczno – budowlaną,

- analizę i prognozę ruchu.

Natomiast w ramach materiałów do wniosku o wydanie DUŚ przewiduje się wykonanie:

- karty informacyjnej przedsięwzięcia,

- raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opracowane materiały KP oraz uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będą stanowiły materiały niezbędne do kolejnego etapu realizacji czyli ogłoszenia przetargu w systemie projektuj i buduj na dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 na odcinku 15 km (do przekroju 2x2 i nośności 115 kN/oś).

Jak zaznaczył dyrektor Tarnawski, na etapie wykonania drogi nie będzie już potrzeby budowy dodatkowych obiektów inżynierskich poprzecznych w stosunku do S19, ponieważ wiadukty czy przejścia dla zwierząt jakie już istnieją posiadają pozostawione wolne przęsło, które pozwoli płynnie włączyć się z budową drugiej jezdni.

O tym, że Via Carpatia pierwszy raz znalazła się na liście priorytetowych inwestycji UE pisaliśmy TUTAJ. Natomiast TUTAJ informowaliśmy o podpisaniu w Łańcucie przez ministrów transportu 10 państw, przez które ma przebiegać trasa Via Carpatia, wniosku o włączenie tej trasy do transuropejskiej sieci bazowej TEN-T.

Red.

Droga ekspresowa S19 na odcinku, który będzie rozbudowywany
Fot. GDDKiA Oddział w Rzeszowie

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4