Jest wykonawca V etapu tzw. drogi lotniskowej. Inwestycja za 57 mln zł

KATEGORIA: INWESTYCJE / 30 sierpnia 2023

Fot. Karol Woliński

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich wybrał firmę, która zrealizuje ostatni etap drogi lotniskowej. Chodzi budowę kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 869 do węzła autostrady A4 „Rzeszów Zachód”. Inwestycja ma kosztować 57,1 mln zł i powinna być gotowa w 44 miesiące.

Został ostatni etap

Droga Lotniskowa, która łączy drogę ekspresową S-19, autostradę A4 i drogę krajową nr 9 w rejonie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka powstawała w minionych latach etapami. Ostatni odcinek łączący drogę ekspresową S19 (węzeł Jasionka) z drogą wojewódzką nr 878 (była droga krajowa nr 19) został oddany do użytku w 2018 roku.

Do zakończenia inwestycji w pełni brakuje tylko V etapu, który przewiduje budowę dalszego odcinka DW 869 w kierunku zachodnim. Ma on połączyć rondo leżące na zachód od linii kolejowej nr 71 z węzłem A4 „Rzeszów Zachód”.

W poprzednim roku Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (PZDW) zlecił wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej. Dokument został przygotowany początkiem tego roku, w związku z tym w marcu rozpoczęto poszukiwania firmy, która zrealizuje inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Wykonawca wybrany

W maju odbyło się otwarcie ofert. PZDW w budżecie na realizację tej inwestycji przygotowało 68,5 mln zł. Duża część z tej kwoty (65 mln zł) pochodzi z dofinansowania udzielonego samorządowi województwa w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Postępowanie cieszyło się sporym zainteresowaniem bo zgłosiło się 6 firm. Najniższą ofertę w wysokości 57,1 mln zł złożyło konsorcjum firm Antex II z Lubyczy Królewskiej (lider) i Wysowa Mosty ze Stanisławowa Pierwszego (partner). Druga firma, której oferta mieściła się w budżecie przeznaczonym na budowę V etapu drogi lotniskowej, to Budimex z Warszawy. Tutaj propozycja opiewa na 64,7 mln zł. Pozostali uczestnicy przetargu wycenili to zadanie na kwoty od 72 do 79 mln zł.

25 sierpnia PZDW w Rzeszowie poinformował o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze najniższej oferty przedstawionej przez konsorcjum firm Antex II i Wysowa Mosty. Co ciekawe, ta sama firma wygrała również przetarg na budowę Wisłokostrady w Rzeszowie czyli połączenia al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą i rozbudową mostu Załęskiego.

Budowa V etapu drogi lotniskowej powinna zostać zrealizowana w ciągu 44 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą.

Pierwszy wariant przebiegu V etapu drogi lotniskowej
Fot. Materiały Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

3 kilometry nowej drogi

W ramach inwestycji planowana jest budowa całkowicie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 869 o długości około 3 kilometrów z jedną jezdnią podzieloną na dwa przeciwległe pasy ruchu od istniejącego ronda do węzła „Rzeszów Zachód”. Program Funkcjonalno-Użytkowy wskazuje na dwa warianty posadowienia drogi.

Wariant nr 1 przewiduje wytyczenie drogi w dużej części na terenach pół uprawnych i nieużytków rolnych wzdłuż autostrady A4. Z kolei według wariantu nr 2 większa cześć trasy planowanego odcinka przebiega w śladzie istniejącej jezdni dodatkowej autostrady A4.

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie gminy Świlcza oraz gminy Głogów Małopolski, w powiecie rzeszowskim w miejscowościach Mrowla, Lipie i Rogoźnica. Zakres inwestycji oprócz budowy nowej drogi, przewiduje również rozbudowę wlotu istniejącego ronda, rozbudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami gminnymi oraz budowę ronda łączącego z węzłem „Rzeszów Zachód”. Do tego przewidziano również m.in. budowę chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia oraz zatok autobusowych.

Wokul

Drugi wariant przebiegu V etapu drogi lotniskowej
Fot. Materiały Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4