Na sesji chcieli zabrać głos burmistrzowie. Zastali zamknięte drzwi. FILM

KATEGORIA: POLITYKA / 27 marca 2020

Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj (z lewej) i burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol przed rzeszowskim ratuszem, w którym odbywała się sesja Rady Miasta.
Fot. Paweł Bialic

W dosyć nietypowych okolicznościach bo zdalnie, bez obecności radnych na sali, Rada Miasta Rzeszowa podjęła w piątek uchwałę dotyczącą zmiany granic stolicy Podkarpacia od 1 stycznia 2021 roku. Chodzi o wyrażenie opinii i skierowanie wniosku w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przypomnijmy, że władze Rzeszowa chcą, aby od przyszłego roku do obszaru miasta włączono sołectwo Malawa z gminy Krasne, sołectwo Pogwizdów Nowy z gminy Głogów Małopolski oraz część sołectwa Racławówka (tzw. Racławówka Doły) z gminy Boguchwała.

Podczas sesji Rady Miasta Rzeszowa głos chcieli zabrać przedstawiciele władz gmin Boguchwała, Głogów Małopolski oraz Krasne aby wyrazić sprzeciw w sprawie proponowanych przez władze Rzeszowa zmian terytorialnych. Jednak decyzją przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa Andrzeja Deca w związku z zagrożeniem epidemiologicznym obrady zostały zamknięte dla publiczności.

Zobaczcie co powiedzieli burmistrzowie na naszym nagraniu filmowym:

- Nie mamy możliwości wyrażenia swojej opinii na sesji. Jesteśmy tutaj przed budynkiem ratusza i chcieliśmy przekazać stanowisko naszych mieszkańców, że stanowczo sprzeciwiają się temu pomysłowi przyłączania miejscowości do miasta Rzeszowa - mówił burmistrz gminy Boguchwała Wiesław Kąkol.

Wójt gminy Krasne Wilhelm Wożniak chciał przestawić podczas sesji stanowiska Rady Gminy Krasne, mieszkańców oraz organizacji społecznych wyrażających sprzeciw wobec włączenia Malawy do Rzeszowa.

Z kolei jak mówił burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, chciał on poinformować radnych o braku możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Głogów Małopolski w sprawie włączenia Pogwizdowa Nowego do Rzeszowa. Jak mówił nam niedawno burmistrz Baj, władze Rzeszowa z wnioskiem o przeprowadzenie tego typu konsultacji zwróciły się do gminy Głogów Małopolski dopiero w połowie marca i w związku z tym nie uda się przeprowadzić ich przed 31 marca. A właśnie tylko do tego dnia można co roku składać wnioski dotyczące zmian granic samorządów terytorialnych.

- Chciałem o tym poinformować radnych miasta Rzeszowa. Jest to niemożliwe z uwagi na to, że nie ma radnych w tym budynku, czyli zgodnie z obecnymi przepisami nie ma sesji Rady Miasta Rzeszowa - przekonywał burmistrz Paweł Baj.

Podczas samej sesji padło zresztą pytanie o legalność wtorkowej sesji Rady Miasta. Temat ten podjął radny PiS Robert Kultys.

- Proszę o wyjaśnienie czy dzisiejsza sesja może okazać się nielegalna w związku z tym, że nie ma takich podstaw w prawie aby móc ją odbywać zdalnie - pytał radny Kultys przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa Andrzeja Deca.

Jak wyjaśnił przewodniczący Dec opinie w tej sprawie są rozbieżne. Jednak według opracowań prof. Marka Mączyńskiego z Katedry Prawa Samorządu z Uniwersytetu Jagiellońskiego czy dr. Jacka Piechy z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radni mogą pracować online w oczekiwaniu na regulacje prawne, nad którymi już pracuje Sejm.

- W opinii obu profesorów w tej nadzwyczajnej sytuacji możemy pracować zdalnie. Oprócz tego Sejm dzisiaj będzie procedował specustawę, w ramach której jeden z punktów mówi, że w okresie stanu epidemii lub stanu epidemicznego m.in. organy samorządu terytorialnego mogą obradować zdalnie - powiedział Andrzej Dec.

Jak wyjaśnił sekretarz miasta Marcin Stopa, jeżeli wspomniane przepisy dotyczące obrad jednostek samorządu terytorialnego zostaną przyjęte przez parlament, to będą one obejmowały cały okres trwania stanu epidemii, a więc i piątkową sesję Rady Miasta Rzeszowa.

Wyniki konsultacji. Teraz wniosek trafi do wojewody

Podczas prowadzonych zdalnie obrad, w pierwszej kolejności pełnomocnik prezydenta do spraw poszerzenia Rzeszowa, Krzysztof Kadłuczko przedstawił wyniki konsultacji społecznych na terenie miasta. W tym roku zorganizowano je w dwóch turach. Najpierw, w dniach od 3 do 21 lutego dotyczyły one przyłączenia do Rzeszowa wspomnianych trzech sołectw. W tych konsultacjach udział wzięło 4,2 procent mieszkańców Rzeszowa uprawnionych do udziału w głosowaniu. Jak powiedział Krzysztof Kadłuczko w głosowaniu było to 300 osób więcej niż w poprzednim roku, a więc około 6300 mieszkańców. Wyniki kształtują się następująco:

Racławówka Doły – Za 5506 osób (89,4 procent) przeciw 227 osób (3,7 procent) wstrzymało się 423 osoby (6,9 procent);

Pogwizdów Nowy – za 5525 osób (89,5 procent) przeciw 213 osób (3,4 procent) wstrzymało się 434 osoby (7 procent);

Malawa – za 5555 osób (90 procent), przeciw 237 osób (3,84 procent) wstrzymało się 382 osoby (6,2 procent).

Druga tura konsultacji obejmowała tylko kwestię przyłączenia terenów sołectwa Pogwizdów Nowy w związku ze zmianami terytorialnymi uchwalonymi przez Radę Miejską Głogowa Małopolskiego. W ich wyniku Pogwizdów Nowy stracił niedawno część obszaru na rzecz innego sołectwa z gminy Głogów Małopolski – Rudnej Małej. W związku z tym władze Rzeszowa musiały zorganizować konsultacje obejmujące już nowe granice sołectwa. Odbyły się one w dniach 19-22 marca.

Jak powiedział Krzysztof Kadłuczko frekwencja podczas drugiej tury konsultacji była znacznie mniejsza w związku z epidemią koronawirusa. Wzięło w nich udział 2017 osób co stanowi 1,3 procent uprawnionych mieszkańców Rzeszowa. Wyniki są następujące:

Za 1823 osoby (90 procent) przeciw 28 osób (1,4 procent) wstrzymało się 166 osób (8 procent).

Następnie przedstawiono projekt uchwały w sprawie opinii Rady Miasta Rzeszowa dotyczącej zmiany granic miasta oraz przekazania wniosku w tej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Radni nie podjęli dyskusji w tej sprawie i od razu przeszli do głosowania. Jednak z informacji jakie do nas dotarły wynika, że niektórzy z radnych zamierzali zabrać głos, ale ciągłe zrywanie połączenia w czasie obrad im to uniemożliwiło. Zresztą w czasie piątkowej - zdalnej - sesji problemów technicznych nie brakowało.

Ostatecznie za uchwałą głosowało 22 radnych biorących udział w sesji, a dwie radne PiS – Danuta Solarz i Grażyna Szarama wstrzymały się od głosu.

Screen wyników głosowania nad punktem dotyczącym zmiany granic Rzeszowa
Fot. CzytajRzeszów.pl

Teraz wniosek władz Rzeszowa zostanie przekazany najpierw do wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, która będzie opiniować propozycję poszerzenia Rzeszowa. Po wyrażeniu opinii przez wojewodę wniosek trafi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jaką opinię wyda wojewoda Ewa Leniart?

Zeszłoroczne starania władz Rzeszowa kiedy wnioski o poszerzenie dotyczyły wspomnianych trzech sołectw oraz kilku sołectw z gminy Trzebownisko zostały przez wojewodę w całości zaopiniowane negatywnie. Główną przyczyną takiej decyzji było zagrożenie braku stabilności finansowej dla samorządów, które utraciłby tereny na korzyść Rzeszowa. Ewa Leniart apelowała wtedy do władz Rzeszowa aby podjeść do sprawy poszerzenia bardziej kompleksowo i spróbować przyłączyć do stolicy Podkarpacia na przykład całą gminę Krasne. W myśl tej opinii to nie generowałoby problemów finansowych w gminie tracącej teren, a dodatkowo wiązałoby się z bonifikatą finansową za połączenie gmin. Taka operacja wymagałaby jednak zgody samej gminy Krasne, a o to także raczej trudno.

Jedyną zagadką wydaję się kwestia przyłączenia Pogwizdowa Nowego – teraz już pomniejszonego o najcenniejsze dla gminy Głogów Młp. tereny. Pozytywnie w sprawie włączenia tego sołectwa do stolicy Podkarpacia wypowiedziała się Rada Powiatu Rzeszowskiego.

Ostateczne decyzje w sprawie propozycji poszerzenia Rzeszowa muszą zapaść na szczeblu rządowym do 31 lipca 2020 r.

Wokul

TUTAJ możecie zobaczyć przebieg całej XXX Sesji Rady Miasta Rzeszowa, która w dniu 27 marca w piątek odbyła się po raz pierwszy w historii online.

#zostanwdomu jeżeli tylko masz taką możliwość

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4