Zmiany w PKS Rzeszów. Wymiana połowy składu Rady Nadzorczej

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 8 stycznia 2019

Odzwierciedleniem nienajlepszej kondycji PKS jest należący do spółki dworzec w Rzeszowie, który czasy swojej świetności ma już dawno za sobą...
Fot. Tomasz Wrzesiński

W spółce PKS w Rzeszowie S.A. doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że właścicielem PKS-u jest Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”. Tworzy go 9 podrzeszowskich samorządów: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn. Związek jednocześnie odpowiada za organizację sieci Międzygminnej Komunikacji Samochodowej, obsługiwanej właśnie przez PKS. Powołanie MKS było alternatywą dla usług MPK przez lata obsługującego komunikację podmiejską wokół Rzeszowa. Przystępując do tworzenia własnej komunikacji podmiejskiej Związek Gmin przejął w 2010 r. od Skarbu Państwa akcje PKS-u.

Według nieoficjalnych informacji do jakich dotarliśmy, zmiany w Radzie Nadzorczej mają być efektem niezadowolenia z aktualnej kondycji spółki przewozowej przez wójtów i burmistrzów gmin tworzących związek. Ma to częściowo związek ze zmianami na stanowiskach niektórych włodarzy po ostatnich wyborach samorządowych. W grudniu nastąpiły też zmiany we władzach samego związku. Np. byłego burmistrza Boguchwały Wiesława Dronkę, w funkcji przewodniczącego zgromadzenia Związku Gmin zastąpił Edward Dobrzański, wójt gminy Czarna. Według wspomnianych informacji celem zmian w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej miałaby być również wymiana zarządu PKS-u.

- W imieniu właściciela zarząd Związku Gmin podjął decyzję o wymianie niektórych członków Rady Nadzorczej. Zmiany objęły połowę jej składu. Mamy nadzieję, że został wzmocniony jej potencjał. Proszę pamiętać, że Rada Nadzorcza składa się także z delegatów pracowników spółki. Te osoby pozostały w jej składzie - mówi Remigiusz Wzorek, przewodniczący zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

Przewodniczący nie potwierdził jednak, że skutkiem zmian w Radzie Nadzorczej będzie odwołanie czy zmiany w zarządzie spółki.

- Nie jest tajemnicą, że PKS-y w Polsce mają trudną sytuację. Nasz nie jest w tym odosobniony, ale podejmujemy kroki by uzdrowić sytuację finansową i w ogóle sytuację PKS-u. Cały czas przyglądamy się sytuacji firmy. Pierwszy krok, jaki podjęliśmy to wzmocnienie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ma bardzo mocno przyglądać się sytuacji i zarządowi spółki. My jako właściciele także chcemy by PKS funkcjonował jak najlepiej i jeśli zmiany będą potrzebne, będziemy reagować na bieżąco - wyjaśnia przewodniczący zarządu Związku Gmin.

Związek Gmin nie komentuje informacji dotyczących kondycji finansowej PKS-u, ponieważ czeka na razie na informacje dotyczące finansów spółki za 2018 r. Będą one znane za kilka tygodni gdy rok obrachunkowy zostanie zamknięty.

Kim są nowe osoby, które zasiliły skład Rady Nadzorczej?

- Jest wśród nich m.in. osoba, która ma uprawnienia biegłego rewidenta, specjalista z zakresu zarządzania z tytułem doktora habilitowanego, przedsiębiorca, a także prawnik. Zmiany mają służyć temu, aby właściciel miał jak najbardziej wiarygodną informację - odpowiada przewodniczący Remigiusz Wzorek.

...podobnie jak spora część taboru autobusowego PKS
Fot. Tomasz Wrzesiński

W listopadzie ub. roku w rzeszowskim PKS-ie trwała akcja protestacyjna. Pracownicy żądali m.in. podwyżek. Ostatecznie doszło do porozumienia i zgody na podwyżki w rozłożonej na dwie raty kwocie 300 zł brutto.

Od 1 grudnia ub. r. PKS zawiesił kilkadziesiąt nierentownych zdaniem firmy kursów autobusów na kilkunastu liniach. Po interwencjach niektórych gmin i rozmowach na temat dofinansowania przewozów niektóre z kursów zostały przywrócone. PKS obsługuje oczywiście nie tylko 9 gmin należących do Związku Gmin, ale także inne okoliczne samorządy. Nie jest jednak tajemnicą, że priorytetem dla właściciela spółki, czyli właśnie Związku Gmin, jest obsługa podmiejskiej komunikacji w ramach sieci MKS.

Nie wszystkie połączenia do gmin tworzących związek są jednak obsługiwane w ramach sieci MKS. Niektóre miejscowości wciąż obsługują „zwykłe” kursy PKS. To rodzi problemy i zdenerwowanie niektórych wójtów, bo PKS od pewnego czasu np. zawiesza całkowicie komunikację pod własnym szyldem w święta. Ostatnio takim dniem, był 6 stycznia czyli Święto Trzech Króli. Oczywiście wszystko w ramach szukania oszczędności.

Natomiast w ramach poprawiania jakości usług MKS Związek Gmin „PKS” przystąpił do realizacji projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” o wartości ponad 128 mln zł (prawie 88 mln zł ma pochodzić z funduszy unijnych). Większość środków zostanie przeznaczona na zakup przez ZG „PKS” nowego taboru przeznaczonego do obsługi linii MKS, a także budowę zaplecza technicznego do obsługi nowych autobusów.

Krzysztof Kuchta

Dworzec PKS w Rzeszowie
Fot. Tomasz Wrzesiński

Dworzec PKS w Rzeszowie
Fot. Tomasz Wrzesiński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4