Za parkowanie zapłacimy więcej, a strefa powiększy się! Które ulice obejmie?

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 21 lutego 2020

Fot. Karol Woliński

Dotąd były zapowiedzi, teraz są decyzje. Rzeszowskich (i nie tylko) kierowców czekają spore zmiany. Wzrosną ceny za postój samochodów w strefie płatnego parkowania. Sama strefa też znacznie się powiększy. To drugie to m.in. wynik oczekiwań mieszkańców osiedli 1000-lecia i gen. Grota-Roweckiego, dla których problemem są parkujące na ich terenie „obce” samochody. Natomiast wzrost cen ma w założeniu odwodzić kierowców od zajmowania miejsc w centrum przez wiele godzin i wymusić rotację pojazdów.

Projektem uchwały dotyczącym zmian w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania w Rzeszowie już w najbliższy wtorek (25 lutego) zajmie się Rada Miasta Rzeszowa. Jeżeli radni go przegłosują, to ceny za parkowanie wzrosną nie wcześniej niż z dniem 1 maja, a strefa płatnego parkowania ulegnie dosyć dużemu powiększeniu od 1 października tego roku.

Przypomnijmy, że strefa płatnego parkowania funkcjonuje w Rzeszowie od 2016 r. Obecnie w podstrefie niebieskiej obejmującej ścisłe centrum miasta  opłata za jedną godzinę postoju kosztuje 2 zł, za drugą godzinę płacimy 2,40 zł, za trzecią 2,80 zł, a za każdą kolejną 2 zł. Natomiast w podstrefie pomarańczowej, która obejmuje ulice przylegające do centrum Rzeszowa, postój kosztuje 1,5 zł za każdą godzinę. Dotychczasowy obręb strefy parkowania obejmował 2200 miejsc parkingowych.  

Według zmian zaproponowanych przez władze miasta, strefa miałaby ulec powiększeniu o obszar dwóch osiedli obecnie przylegających do podstrefy pomarańczowej. Chodzi tu konkretnie o część osiedla gen. Grota-Roweckiego, które zostanie objęte podstrefą o kolorze czerwonym oraz 1000-lecia – tu będzie podstrefa oznaczona kolorem zielonym.

Które ulice obejmie powiększona strefa?

Obecna „I” podstrefa, „niebieska”, ograniczona jest ulicami: Marcina Borelowskiego, Stefana Czarneckiego do Wiaduktu Tarnobrzeskiego, wzdłuż torów kolejowych do Łącznej i dalej ulicami: Łączną, Stefana Batorego, Aleksandra Fredry, Bartosza Głowackiego, Targową, Fryderyka Szopena, Aleją Lubomirskich, Zamkową, płk. Leopolda Lisa –Kuli, płk. Łukasza Cieplińskiego, ks. Józefa Jałowego.

Obecna „II” podstrefa, „pomarańczowa”, ograniczona jest ulicami: Stefana Batorego, Onufrego Kopczyńskiego do rzeki Wisłok, wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisłok do Mostu Zamkowego i dalej ulicami: Wojciecha Kilara, Teofila Lenartowicza, pl. Śreniawitów, Jarosława Dąbrowskiego, Zofii Chrzanowskiej, Mariana Langiewicza do przejazdu kolejowego i wzdłuż torów kolejowych do ul. ks. Józefa Sondeja i dalej ulicami: ks. Józefa Jałowego (z wyłączeniem tejże ulicy), płk. Łukasza Cieplińskiego (z wyłączeniem tejże ulicy), płk. Leopolda Lisa - Kuli (z wyłączeniem tejże ulicy), Zamkową (z wyłączeniem tejże ulicy), Aleją Lubomirskich (z wyłączeniem tejże ulicy), Fryderyka Szopena (z wyłączeniem tejże ulicy), Targową (z wyłączeniem tejże ulicy), Bartosza Głowackiego (z wyłączeniem tejże ulicy), Aleksandra Fredry, Stefana Batorego, Łączną (z wyłączeniem tejże ulicy), wzdłuż torów kolejowych do wiaduktu kolejowego.

Natomiast nowa podstrefa „III”, „zielona”, będzie ograniczona ulicami: od Wiaduktu Tarnobrzeskiego, wzdłuż torów kolejowych do Gołębiej i dalej ulicami: Gołębią, Warszawską, Ronda Jana Pawła II, Lubelską, Gen. Stanisława Maczka (z wyłączeniem tejże ulicy), Lucjana Siemieńskiego, Stanisława Żółkiewskiego do wiaduktu kolejowego, wzdłuż torów kolejowych do Wiaduktu Tarnobrzeskiego.

Z kolei nowa podstrefa „IV”, „czerwona”, będzie ograniczona ulicami: pl. Śreniawitów (z wyłączeniem tejże ulicy), Teofila Lenartowicza (z wyłączeniem tejże ulicy), Wojciecha Kilara (z wyłączeniem tejże ulicy) do Mostu Zamkowego, wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisłok do kładki pieszo-rowerowej przy Parku Kultury i Wypoczynku i dalej do skrzyżowania Hetmańskiej z Wincentego Pola, i dalej Wincentego Pola (z wyłączeniem tejże ulicy), Jarosława Dąbrowskiego (z wyłączeniem części ulicy od skrzyżowania z Zofii Chrzanowskiej do pl. Śreniawitów).

Obszary podstref przedstawia poniższa mapa:

Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

Jakie będą nowe stawki?  

Jeżeli chodzi o zmiany w cenniku, to kierowcy będą musieli przygotować się na podwyżki. W podstrefie „I” niebieskiej, czyli ścisłym centrum za pierwszą godzinę zapłacimy 2,50 zł,  za drugą godzinę 3 zł, za trzecią godzinę 3,60 zł natomiast za czwartą i każdą kolejną 2,50 zł. Taki sam cennik ma obowiązywać również w podstrefie „III” zielonej, czyli na terenie osiedla 1000-lecia. Z kolei w podstrefach „II” pomarańczowej czyli ulicach przyległych do centrum oraz podstrefie „IV” czerwonej, czyli osiedlu gen. Grota-Roweckiego za każdą kolejną godzinę przyjdzie nam zapłacić 2 zł.  

Do podwyżek cen dojdzie również w kwestii miesięcznych abonamentów na parkowanie w strefie płatnego parkowania. Obecnie abonament na parkowanie w podstrefie niebieskiej wraz z pomarańczową kosztuje 200 zł miesięcznie (dla pojazdów o napędzie hybrydowym 100 zł). Parkowanie w ramach abonamentu w samej podstrefie pomarańczowej to koszt 120 zł (dla hybryd 60 zł). Według projektu uchwały, który będzie podejmowany przez radnych na najbliższej sesji, abonament za parkowanie tylko w podstrefie niebieskiej wyniesie 250 zł (125 zł dla hybryd). Pozostałe podstrefy – pomarańczowa, czerwona i zielona będą miały taką samą opłatę abonamentową – 150 zł miesięcznie (75 zł dla hybryd).  

Oprócz tego wzrosną również opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie. Z 20 zł do 30 zł wzrośnie opłata dodatkowa jeżeli  zostanie uiszczona w dniu sporządzenia wezwania o nieopłaconym postoju. Z 30 do 40 zł wzrośnie taka opłata jeżeli zostanie uiszczona w terminie do 7 dni od momentu niezapłacenia za postój w strefie. Zmianie nie ulegnie opłata dodatkowa zapłacona po terminie 7 dni od momentu braku płatności za parking w strefie i wyniesie ona 50 zł.  

O tym, że miasto planuje powiększyć strefę oraz podwyższyć opłaty za parkowanie  słychać było już od kilku miesięcy i było to związane z coraz większą liczbą pojazdów w centrum miasta oraz przyległych ulicach co powodowało, że często trudno było znaleźć miejsce do parkowania. Innym powodem podwyżek jak czytamy w uzasadnieniu uchwały jest konieczność dostosowania ich z uwagi na inflację i przystosowanie do obowiązujących cen realnych. Z kolei o poszerzenie strefy o osiedla gen. Grota-Roweckiego i 1000-lecia apelowały rady tych osiedli, a także sami mieszkańcy którzy narzekali na brak możliwości zaparkowania pojazdu na swoim osiedlu.

Warto też przypomnieć, że eksperci zajmujący się programem transportowym dla Rzeszowa sugerowali oparcie cennika strefy o cenę biletu komunikacji miejskiej. Zgodnie z tymi sugestiami godzina parkowania tańsza niż bilet autobusowy nie zachęci do pozostawienia samochodu i przesiadkę na transport publiczny. Decyzją prezydenta Tadeusza Ferenca przy uruchomieniu strefy sugerowaną przez ekspertów cenę za parkowanie jednak obniżono. Dodajmy, że planowana cena 2,50 zł za pierwszą godzinę w podstrefie niebieskiej, czyli ścisłym centrum to nadal mniej niż cena biletu jednorazowego, która wynosi teraz 3,60 zł (a przy użyciu Rzeszowskiej Kary Miejskiej 3,40 zł).

Nowy system monitoringu strefy od przyszłego roku. Będzie obsługiwał obecny obszar

Przypomnijmy, że oprócz zmian w obszarze obejmującym strefę parkowania oraz cen za parkowanie prawdopodobnie w przyszłym roku mieszkańców Rzeszowa czeka kolejna zmiana  w tej kwestii. Chodzi o wdrożenie nowoczesnego systemu monitoringu strefy płatnego parkowania. Dzięki rozmieszczonym w strefie parkowania kamerom, czujniki i sieci neuronowe będą całodobowo zbierać i analizować dane o parkujących tam samochodach. Informacja o ilości wolnych miejsc do parkowania w danym obszarze będzie pokazywana na specjalnych interaktywnych tablicach rozmieszczonych w strefie, a także w specjalnie przystosowanej do tego systemu aplikacji mobilnej. Umowa pomiędzy Rzeszowem, a firmą Asseco Data Systems, która będzie odpowiadać za wdrożenie systemu została podpisana jesienią zeszłego roku. Wartość całej inwestycji to 14,7 mln zł. System monitoringu będzie obejmował tylko granice jeszcze obecnej strefy płatnego parkowania.

Wokul

        

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4