Dzień Edukacji Narodowej. Nauczyciele odebrali z rąk wojewody wyróżnienia

KATEGORIA: EDUKACJA / 15 października 2021

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Podkarpaccy nauczyciele zostali w piątek (15 października) wyróżnieni odznaczeniami państwowymi i resortowymi podczas wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę otrzymały osoby szczególnie zasłużone dla oświaty i wychowania. Wyróżnionym pogratulowała wojewoda Ewa Leniart, która podkreśliła, że zawód nauczyciela to szczególna misja, która wymaga pasji i zaangażowania.

– Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym. Odznaczenia stanowią wyraz uznania dla Państwa wzorowej i oddanej pracy. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z wykonywania codziennych obowiązków oraz niegasnącego zapału w realizacji celów i zamierzeń – powiedziała wojewoda.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Życzenia przekazała również podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

– Z okazji Święta Edukacji Narodowej, które przypomina doniosłość faktu utworzenia w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej gratuluję Państwu przyznanych odznaczeń, medali, nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Są one wyrazem uznania dla Państwa wysiłku, osiągnięć i autorytetu zawodowego. Proszę Wszystkich pracowników i współpracowników szkoły o przyjęcie wyrazów szacunku i najlepszych życzeń sukcesów zawodowych i osobistych, satysfakcji płynącej z pracy, a przede wszystkim sił i zdrowia – podkreśliła.

Uroczystość, która odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie była również okazją do wręczenia odznaczeń resortowych – Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Przyznano także „Złote Prymy” – nagrodę dla wyróżniających się szkół i placówek oświatowych, wyróżnienia w konkursie „Nauczyciel wychowujący do wartości” oraz tytuły honorowe profesora oświaty.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

***

Wojewódzki Konkurs Złoty Prym to nagroda przyznawana szkołom lub placówkom oświatowym w celu promowania i upowszechniania działań tworzących optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny. Nagroda przyznawana jest corocznie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty szkołom z terenu województwa podkarpackiego wyłonionym w drodze konkursu. Nagrodę stanowi statuetka Złoty Prym przyznawana jednej szkole dla każdego z typów: przedszkole, szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa, placówka oświatowa.

Wojewódzki Konkurs Nauczyciel wychowujący do wartości, którego celem jest inspirowanie nauczycieli do działań w trosce o prawidłowy rozwój młodego pokolenia, wyłonienie nauczycieli, którzy poprzez swoje cechy osobowe, działalność społeczną i zawodową, stanowić będą wzór godny do naśladowania, promowanie przedsięwzięć i działań nauczycieli, wspomagających budowanie postaw patriotycznych wśród wychowanków i kształtowanie tożsamości narodowej młodych Polaków, upowszechnienie indywidualnych pomysłów nauczycieli dotyczących wychowania, w tym wychowania do wartości, patriotycznego i obywatelskiego. Do konkursu mogą być zgłaszane kandydatury nauczycieli z wszystkich typów szkół i placówek w województwie podkarpackim. Za powszechnie uznawany dorobek oraz osiągnięcie sukcesu w pracy wychowawczej i opiekuńczej Podkarpacki Kurator Oświaty przyznaje nauczycielom – laureatom konkursu tytuł Nauczyciela wychowującego do wartości oraz specjalną nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Komisja powołana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty wytypowała w ostatniej edycji (rok szkolny 2020/2021) 5 laureatów konkursu – nauczycieli z różnych typów szkół, którym w uznaniu zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przyznano nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4