Dyplomy dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów z rąk wojewody i kurator

KATEGORIA: EDUKACJA / 19 stycznia 2022

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch wręczyły w środę, 19 czerwca dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

W województwie podkarpackim w roku szkolnym 2021/2022 ponad 440 uczniów uzyskało stypendium PRM. Środowa uroczystość, z uwagi na sytuację epidemiczną, odbyła się z udziałem przedstawicieli z każdego powiatu. Spotkanie było okazją do gratulacji, które przekazał także premier Mateusz Morawiecki, kierując do uczestników list:

– Z wielką radością zwracam się do grona uczniów, którzy otrzymują dziś tytuł stypendysty Prezesa Rady Ministrów. Kieruje mną przekonanie, że Polska stoi dziś przed wielką szansą, bo ma Was – wspaniałą młodzież, której chce się chcieć, której chce się uczyć, chce się podejmować kolejne wyzwania. Jestem pewien, że kompetencje, które dziś zdobywacie, będą siłą Rzeczypospolitej w przyszłości. Nie wątpię, że wśród Was znajdują się przyszli wynalazcy, inżynierowie, nauczyciele, wspaniali działacze społeczni, a także politycy (…). Serdecznie Wam gratuluję.

Do wyróżnionych zwróciła się także wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

– Przyznane stypendia to potwierdzenie dużego zaangażowania w zdobywanie wiedzy, budowanie swojej przyszłości, to także dowód sumiennej i rzetelnej pracy nad sobą, ale także pewnego rodzaju umiejętności skutecznego prowadzenia w procesie edukacyjnym przez Waszych nauczycieli i wychowawców. Gratuluję serdecznie, cieszę się z Waszych osiągnięć i życzę kolejnych sukcesów – powiedziała wojewoda.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół , w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Red.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4