Rzeszów znów będzie większy. Jest zgoda na włączenie Racławówki Doły

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 14 lipca 2021

Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

Znamy już projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który dotyczy m.in. propozycji zmiany granic Rzeszowa od 2022 roku. Zgodnie z tym dokumentem Rzeszów od 1 stycznia 2022 roku miałby poszerzyć swoje granice o część sołectwa Racławówka zwaną Racławówka Doły z gminy Boguchwała. Negatywnie rozpatrzono natomiast wniosek dotyczący włączenia w teren Rzeszowa sołectwa Kielanówka również z gminy Boguchwała, a także Malawy z gminy Krasne.

TAK dla Racławówki Doły

13 lipca Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy. Rzeszów starał się o przyłączenie do miasta Racławówki Doły oraz Kielanówki z gminy Boguchwała, a także sołectwa Malawa z gminy Krasne. Zgodę na starania o włączenie tych terenów do miasta wydała jeszcze końcem zeszłego roku Rada Miasta Rzeszowa na wniosek byłego już prezydenta Tadeusza Ferenca.

W Rzeszowie oraz wspomnianych gminach odbyły się w tej sprawie konsultacje społeczne, a w kwietniu kluczową opinię na temat zmiany granic wydała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Była ona pozytywna względem włączenia Racławówki Doły do Rzeszowa oraz negatywna w przypadku włączenia Kielanówki i Malawy. W tym samym kierunku poszło również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiadające za opracowanie projektu zmian granic. Głównym aspektem, który zdecydował o pozytywnej opinii w sprawie włączenia Racławówki Doły do Rzeszowa, były powiązania o charakterze funkcjonalnym terenu sołectwa z Rzeszowem. Zabudowa sołectwa stanowi kontynuację zabudowy osiedla Zwięczyca i Staroniwa.

- Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotowy teren przylega od wschodu do rzeszowskich osiedli Staroniwa i Zwięczyca stanowiąc kontynuację ich zabudowy, a od południa sąsiaduje z miastem Boguchwała. Wnioskowana do przyłączenia część sołectwa Racławówka oddzielona jest od pozostałej części sołectwa drogą ekspresową dwujezdniową S19 z węzłem Rzeszów-Południe, a od północy przylega do sołectwa Kielanówka (gmina Boguchwała). Zabudowa ukształtowana jest wzdłuż ciągów komunikacyjnych stanowiących przedłużenie dróg miejskich. - czytamy w projekcie rozporządzenia.

Oprócz tego, jak wskazano w projekcie rozporządzenia, mieszkańcy Racławówki Doły korzystają z dostaw wodociągowych z Rzeszowa oraz oczyszczalni ścieków. Istnieje również połączenia komunikacyjne z Rzeszowem w postaci miejskiej linii nr 28.

Po włączeniu Racławówki Doły do Rzeszowa jego powierzchnia zwiększy się o 164 ha, a jego liczebność wzrośnie o 436 mieszkańców.

NIE dla Kielanówki i Malawy

Wnioski dotyczące włączenia Kielanówki i Malawy do Rzeszowa według opublikowanego rozporządzenia, jak można się było spodziewać, nie uzyskał pozytywnej opinii.

- Brak jednoznacznych argumentów uzasadniających konieczność włączenia w granice miasta pozostałych wnioskowanych terenów. Biorąc powyższe pod uwagę wniosek rekomenduje się do negatywnego rozpatrzenia w zakresie włączenia do miasta Rzeszowa części gminy Krasne (sołectwo Malawa) i części gminy Boguchwała (sołectwo Kielanówka) - czytamy w projekcie rozporządzenia.

Kluczową kwestię mogła mieć opinia wojewody Ewy Leniart, która wskazywała ze w przypadku propozycji włączenia sołectwa Malawa, miasto Rzeszów powinno skupić się na dalszych działaniach dotyczących połączenia z całą gminą Krasne. Włączenie od przyszłego roku jednego z jej sołectw miałoby w opinii wojewody Ewy Leniart negatywnie wpłynąć na cały proces połączenia obu samorządów.

W przypadku Kielanówki, jak tłumaczyła nam wojewoda Ewa Leniart, miały natomiast zaważyć kwestie finansowe. Włączenie tego sołectwa razem z Racławówką w granice Rzeszowa mogłoby negatywnie wpłynąć na stabilność budżetu gminy Boguchwała.

Projekt zmian granic będzie jeszcze rozpatrywany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jeśli rząd zaakceptuje projekt (ma na to czas maksymalnie do końca lipca), to zmiany granic gmin wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

Koniec poszerzania Rzeszowa?

Niewykluczone, że włączenie Racławówki Doły do Rzeszowa to ostatnia zmiana granic miasta na wiele lat. Nowy prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek jeszcze w kampanii wyborczej zapowiadał, że proces poszerzania miasta powinien zostać wstrzymany, a władze Rzeszowa powinny bardziej skupić się na rozwoju osiedli będących już w granice miasta.

Niewiadomą pozostaje także kwestia połączenia z gminą Krasne. Gdyby miało do tego dojść, to dopiero pod koniec 2023 roku wraz z końcem kadencji Rady Miasta i prezydenta. W przypadku połączenia obu samorządów, przysługuje bonus od rządu w wysokości 100 mln zł. Proces ten jednak wymaga dogadania się w wielu kwestiach co do funkcjonowania obu połączonych gmin. W tym temacie na razie raczej cisza.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4