Schrony i miejsca ukrycia w Rzeszowie. Ile ich jest i w jakim są obecnie stanie?

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 18 marca 2024

Fot. tomaszpro/Pixabay.com

Prawie 1400 miejsc doraźnego schronienia, 66 miejsc ukrycia oraz 5 schronów – tak wyglądają statystyki Rzeszowa jeżeli chodzi o liczbę obiektów, w których mieszkańcy mogliby znaleźć schronienie w przypadku sytuacji kryzysowej. Władze miasta zwróciły się do zarządców nieruchomości, by sprawdzili czy ich budynek już trafił do ewidencji takich miejsc, prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną.

Bezpieczeństwo w Rzeszowie

Władze Rzeszowa w poniedziałek 18 marca zorganizowały w ratuszu konferencję prasową dotyczącą bezpieczeństwa w mieście. Jednym z tematów konferencji była kwestia schronów i miejsc ukrycia na terenie Rzeszowa. Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 roku to temat, który co jakiś czas pojawia się w dyskusji publicznej.

- Zaraz po wybuchu wojny wystosowałem do wszystkich zarządców w mieście prośbę, by dokonać przeglądu wszystkich miejsc, gdzie można się schronić w sytuacjach nadzwyczajnych. Wiemy po tym przeglądzie, że to pismo było ważne, bo uświadomiło wielu osobom, że te miejsca służyły do tej pory nieco innym codziennym celom - powiedział prezydent Konrad Fijołek.

Przypomnijmy, że jesienią 2022 roku Państwowa Straż Pożarna na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonała ogólnopolską inwentaryzację budynków i obiektów budowlanych służących do schronienia ludności. Na podstawie tych danych powstała specjalna aplikacja, dzięki której można łatwo znaleźć miejsce najbliższego schronienia (link do aplikacji „Schrony”: http://schrony.straz.gov.pl/). Raport PSP mówi o trzech typach takich obiektów.

Schron jest szczelną budowlą ochronną zapewniającą ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron.

Miejsce ukrycia to z kolei budowla wyposażona w najprostsze instalacje zapewniające ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron.

Pozostałe obiekty określono jako miejsca doraźnego schronienia (MDS) czyli wszystkie obiekty o konstrukcji żelbetowej lub murowanej, usytuowane na najniższej kondygnacji. Służą one zapewnieniu ochrony np. przed niebezpieczeństwami związanymi z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Dane dotyczące liczby takich obiektów mają być stale aktualizowane. Dlatego władze Rzeszowa ponownie zwróciły się do zarządców nieruchomości, by sprawdzili czy ich budynek już trafił do ewidencji.

- Zależy nam na tym by zarządcy nieruchomości mieszkalnych, ale też komercyjnych, usługowych czy handlowych, którzy nie zgłosili dotąd swojego obiektu, mieli na uwadze ze funkcjonuje taka aplikacja. Zależy nam by w tej aplikacji znalazło się jak najwięcej miejsc do schronienia na wypadek sytuacji kryzysowej - mówił prezydent Konrad Fijołek.

Fot. Karol Woliński

Ile miejsc do schronienia w Rzeszowie?

Ile dotąd zewidencjonowano takich obiektów? Jak wyliczał sekretarz miasta Marcin Stopa, na terenie Rzeszowa jest 1397 miejsc doraźnego schronienia, 66 miejsc ukrycia oraz 5 schronów.

- Wspólnie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego próbowaliśmy przeliczyć powierzchnię tych obiektów i ile osób się tam zmieści. W miejscach docelowego schronienia jest powierzchnia dla ponad 450 tys. osób. To bardzo dużo, chcemy to zweryfikować, najczęściej są to parkingi gdzie na szybko, nawet na stojąco można umieścić ludzi - mówił Marcin Stopa.

Według wyliczeń urzędników w miejscach ukrycia ma być miejsca dla 9 tys. osób, a w schronach tylko dla 300 osób.

W jakim stanie są te obiekty? Jak wyjaśniał Marcin Stopa w różnym, niektóre w dobrym jak na przykład niedawno wybudowane parkingi podziemne, inne w starszych obiektach są często zaniedbane i użytkowane w inny sposób. W Sejmie trwają prace nad Ustawą o ochronie ludności, w której ma być wskazane jak powinien wyglądać proces ewentualnych remontów takich miejsc.

- Czekamy na te przepisy, po to byśmy mogli koordynować na terenie miasta ewentualne remonty. Prawdopodobnie będą to zadania pozostające w gestii rządu, ale jako samorząd być może będziemy wykonywać część z nich przy pomocy finansowej z budżetu państwa - dodał sekretarz miasta.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4