Budowa bazy Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Dwie oferty powyżej budżetu

KATEGORIA: INWESTYCJE / 12 maja 2020

Widok z lotu ptaka na rejon stacji kolejowej Rzeszów-Staroniwa. To tutaj ma powstać baza zaplecza technicznego dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
Fot. Google Maps

Znamy oferty w przetargu na budowę punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA). Zgłosiły się dwie firmy, a każda z propozycji przekracza założony budżet inwestycji.

Zadaniem wykonawcy ma być budowa nowego zaplecza w rejonie stacji Rzeszów-Staroniwa z jednoczesną przebudową 3 istniejących torów stacyjnych oraz budową nowej hali technologicznej. Zaplecze techniczne służyć będzie dla potrzeb utrzymania pojazdów kolejowych przeznaczonych do obsługi połączeń Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej oraz dla utrzymania pozostałych pojazdów kolejowych, których właścicielem jest województwo podkarpackie. Inwestycja ma być realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca będzie mieć 25 miesięcy na prace przedprojektowe, przygotowanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji.

Urząd Marszałkowski chce na wykonanie inwestycji przeznaczyć niemal 97,5 mln zł brutto. Tymczasem obie ofert, które otwarto w poniedziałek są znacznie wyższe. Niższą złożyło konsorcjum firm Intop Warszawa (lider) i ART In Energy z Koluszek, które zaoferowało kwotę ponad 132,7 mln zł brutto. Wyższa oferta została złożona przez konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów (lider), TRACK TEC Construction z Wrocławia i Przedsiębiorstwa AGAT z Koluszek. Propozycja opiewa na kwotę przeszło 169,6 mln zł brutto.

Teraz oferty będą sprawdzane. Czy uda się rozstrzygnąć przetarg, który ogłoszono jeszcze w grudniu ub. roku? To wymagałoby dołożenia brakujących 35 mln zł, bo taka jest różnica między budżetem, a niższą z ofert.

To już kolejny problem z inwestycją dotyczącą Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Jak niedawno informowaliśmy, ogłoszony jeszcze w październiku ubiegłego roku przetarg na budowę infrastrukturalnej części PKA został unieważniony w kwietniu z powodu ofert znacznie przekraczających założony budżet.

Podmiejska Kolej Aglomeracyjna ma połączyć Rzeszów z 16 podkarpackimi gminami oraz portem lotniczym w Jasionce. To sztandarowy projekt samorządu województwa podkarpackiego realizowany wraz z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi i 16 samorządami gminnymi.

Projekt infrastrukturalny obejmuje budowę 5 km linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka i rozbudowę infrastruktury okołoprzystankowej wzdłuż odcinków linii kolejowych, na których planowane jest kursowanie pociągów Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Dodatkowo konieczne są prace na liniach kolejowych nr 71, 91 i 106.

Drugi projekt obejmuje zakup 8 trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych i 2 dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych, (samorząd województwa zawarł z firmą NEWAG z Nowego Sącza umowę za około 200 mln zł) oraz wspomnianą budowę zaplecza technicznego na stacji Rzeszów-Staroniwa.

Według założeń Podmiejska Kolej Aglomeracyjna ma być gotowa w 2022 r. Pociągi na liniach PKA będą kursować na trasach od Dębicy do Przeworska i od Kolbuszowej do Strzyżowa, a także z Rzeszowa do Jasionki. Częstotliwość kursowania w godzinach szczytu ma wynosić 30 minut, poza szczytem 60 minut, zaś w dni wolne od pracy 120 minut. Bilet aglomeracyjny ma umożliwiać przesiadkę z pociągów PKA do autobusów ZTM.

Red.

#ZachowajmyBezpiecznyDystans podczas spotkań z ludźmi

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4